SOD, de master antioxidant voor healthy aging
Het draait allemaal om (anti)oxidantbalans

Hoewel zuurstof (O2) van levensbelang is, genereert het zuurstofmetabolisme ook toxische bijproducten genaamd Reactive Oxygen Species (ROS). Deze ROS kunnen door beschadiging van de cellulaire macromoleculen oxidatieve stress veroorzaken. Als oxidatieve stress, een cellulaire conditie, zich voordoet, is dat in feite een disbalans tussen antioxidanten en oxidanten. Tegenwoordig worden mensen blootgesteld aan talrijke stressvolle omgevingsfactoren (UV, vervuiling, mentale stress, sport) die door combinatie met normale metabole processen en natuurlijke veroudering leiden tot een ROS-overproductie (Kim et al., 2015) en daarmee tot versnelde veroudering. Superoxide dismutase (SOD) wordt beschouwd als een andere benadering op het gebied van gezondheidsgerelateerde uitdagingen, omdat het kan worden ingezet ter versterking van het endogene antioxidantsysteem.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!