Fosfaten als additieven
Fosfaat in additieven
Nog een bedreiging voor de gezondheid?

Fosfaat is alomtegenwoordig in de voeding, terwijl de gezondheidseffecten o zo weinig onderzocht zijn. Onlangs stelden Zwitserse onderzoekers vast dat dagelijkse inname van een realistisch hoge fosfaatdosis de bloeddruk verhoogt bij jonge, gezonde volwassenen.1,2 Fosfaat doet dit – althans voor een deel – via een 'sympathoadrenaal' mechanisme. Steeds meer stemmen gaan op om (serum)fosfaat als een nieuwe cardiovasculaire risicofactor te beschouwen.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!