Schizofrenie
Pyridoxamine, schizofrenie en carbonylstress

Japanse artsen van het 'Project for Schizophrenia', Tokio, zijn nagegaan wat hoog gedoseerd pyridoxamine kan betekenen bij tien patiënten met behandelresistente schizofrenie. Twee patiënten vertoonden een opmerkelijke daling van psychose-symptomen volgens de 'PANSS Positive' maatstaf. Hiervoor namen ze 1200 mg pyridoxamine per dag (verdeeld over drie dosissen). Een derde patiënt ervoer ook een verbetering van de schizofrenie-score.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!