Mechanistisch metafoor voor psychoanalyse
Onverklaarbaar

Vele patiënten hebben medisch onverklaarde en somatoforme klachten, schattingen lopen uiteen van 16 % tot 49 %.1 De geneeskunde weet er geen raad mee, dat mag blijken uit de onbeholpen pogingen tot classificatie: somatoforme stoornissen zijn psychiatrisch, functionele stoornissen zijn neurologisch.2,3 Fibromyalgie, cvs, prikkelbare darm, posttrauma-stressstoornis, post-lyme en multiple chemische overgevoeligheid zijn voorbeelden van functionele stoornissen.2 Enkele van die onbegrepen syndromen bespreken we in dit nummer.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!