Verzadigde vetten vooral verwarrend voor het hart?

Nog niet zo lang geleden werden vetten gedemoniseerd, en dan vooral de verzadigde vetten. Recentere waarnemingen lijken dit te ontkrachten dan wel te bevestigen. Dat wetenschap geen duidelijk antwoord geeft, is een feit. Hoe gaan wetenschappers dan hiermee om?

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!