Niacine tegen schizofrenie
Niacine tegen schizofrenie
De historie rond niacine bij schizofrenie is een bijzonder interessant geval van nutripsychiatrie. Het pionierswerk dat Abram Hoffer (1917 - 2009) en Humphry F. Osmond (1917 - 2004) in de jaren ‘50 hebben verricht, leek aanvankelijk erg waardevol. Als een van de eerste onderzoekers zochten ze naar een biochemische verklaring voor een psychische aandoening. In die tijd was psychoanalyse al wat de klok sloeg.1

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!