Opgebrand
Burnout, een ‘multiple hormone deficiency syndrome’?
Burnout wordt gekenmerkt door multipele fysische, psychische, emotionele symptomen en gedragsstoornissen, waarbij het vaak moeilijk is door de bomen het bos nog te zien. Langdurige stress met bijnieruitputting en cortisoltekort wordt beschouwd als de oorzaak. Behandeling is langdurig en herstel verloopt vaak moeilijk. De Belgische anti-aging arts dr. Thierry Hertoghe vindt dat dit veel beter kan. Hij beschouwt burnout niet als een uniform ziektebeeld, maar bekijkt deze pathologie vanuit de anti-aginggeneeskunde.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!