RP Vitamino

Visie

Wij zijn uw partner op het gebied van diagnostische en therapeutische vragen, methoden en behandelwijzen en educatie.

De basis voor het contact is op collegiale voet de nieuwste natuurgeneeskundige inzichten uitwisselen, waarbij de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling centraal staat.

Op deze manier brengen wij de complementaire geneeskunde en de reguliere geneeskunde samen zodat alleen het doel is: De gezonde mens

 

Ralf Abels (1962) is geboren in Keulen. Hij studeerde er in 1989 aan de Universität zu Köln af als bioloog en in 1992 als Heilpraktiker. Ook behaalde hij er een eerstegraads bevoegdheid als sportleraar aan de Deutsche Sporthochschule (DSHS). In 1996 kwam hij naar Nederland en vestigde zich in Vaals. De zee had echter een zodanige aantrekkingskracht op hem, dat hij zich in 1998 vestigde te Kamperland. Dit voelde voor hem als de juiste plaats om wortel te schieten als basis voor een groeiende praktijk en een bloeiend privéleven.

In de beginjaren richtte hij zich qua onderzoek, vooral op bloedonderzoek (SKB-test). Later werd dit uitgebreid met onder andere fecesanalyses. Qua therapie paste hij toen reeds de Oligotherapie toe met OligoPlantsupplementen. In de ontwikkeling en de toepassing hiervan heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Door middel van doelgerichte laboratoriumdiagnostiek, meten is weten, en het verstrekken van celstofwisseling regulerende voedingssupplementen ondersteunt hij complementair werkende artsen en therapeuten. Hij richt zich daarbij in het bijzonder op de gezondheidstoestand van de darmen (microbiota en darmimmuniteit). De meeste chronische ziekten vinden hun oorsprong in een verandering van de intestinale microbiota (darmflora). Het is dan ook zijn stellige overtuiging dat in de (microbiologische en immunologische) processen in de darmen de sleutel ligt naar gezondheid dan wel ziekte.

De werkzaamheden van het ISO-gecertificeerde bedrijf RP Vitamino Analytic zijn verdeeld over drie sectoren:
1. RP Vitamino omvat de productie, ontwikkeling en veiligheid van de voedingssupplementen.
2. RP Analytic is het laboratorium.
3. RP Academy omvat de educatie voor artsen en therapeuten.

Wij, bij RP Vitamino Analytic, houden een vinger aan de pols als het gaat om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de menselijke gezondheid en wat RP Vitamino Analytic hieraan kan bijdragen.
Daartoe delen wij op collegiale basis onze kennis met artsen en therapeuten via onze website, vademeca (handleidingen), brochures, seminars, symposia, opleidingen en een dagelijks beschikbare telefonische/ digitale therapeutische adviesdienst. Wij verheugen ons op een persoonlijke ontmoeting met u...

Het team van
RP Vitamino Analytic