RP Sanitas Humanus

Visie

Wij zijn uw partner op het gebied van diagnostische en therapeutische vragen, methoden en behandelwijzen en educatie.

De basis voor het contact is op collegiale voet de nieuwste natuurgeneeskundige inzichten uitwisselen, waarbij de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling centraal staat.

Op deze manier brengen wij de complementaire geneeskunde en de reguliere geneeskunde samen zodat alleen het doel is: De gezonde mens


De werkzaamheden van het ISO-gecertificeerde bedrijf RP Sanitas Humanus zijn verdeeld over drie sectoren:
1. RP supplement omvat de productie, ontwikkeling en veiligheid van de voedingssupplementen.
2. RP Analytic is het laboratorium.
3. RP Academy omvat de educatie voor artsen en therapeuten.

Wij, bij RP Sanitas Humanus, houden een vinger aan de pols als het gaat om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de menselijke gezondheid en wat RP Sanitas Humanus hieraan kan bijdragen.
Daartoe delen wij op collegiale basis onze kennis met artsen en therapeuten via onze website, vademeca (handleidingen), brochures, seminars, symposia, opleidingen en een dagelijks beschikbare telefonische/ digitale therapeutische adviesdienst. Wij verheugen ons op een persoonlijke ontmoeting met u...

Het team van
RP Sanitas Humanus