De veranderende tabaksmarkt

Het is een ambitieus leefstijlproject, het in 2018 gesloten Nationaal Preventie Akkoord. Maar het streven om in 2040 roken, drinken en ongezonde eetgewoonten fors te hebben teruggedrongen, wil nog niet erg vlotten. Volgens een tussentijds rapport1 van het RIVM worden de doelen niet gehaald zonder extra maatregelen. Die betreffen vooral het terugdringen van reclame, minder of geen zichtbaarheid op verkooppunten en beïnvloeding via prijsstelling. Dat geldt ook voor tabak, waarvoor als eerste en het meest rigoureus beperkende maatregelen werden getroffen.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!