Natura Foundation | Masterclass Chronische Vermoeidheid
Cursus

Chronische vermoeidheid:  Integrale aanpak van vermoeidheidssyndromen 

In deze masterclass gaat Fien Demeulemeester dieper in op de ware oorzaken van chronische en ernstige vermoeidheidsklachten. Chronische vermoeidheid is niet altijd te verklaren door een te drukke leefstijl, psychologische stress of slaaptekort. Ook sluimerende infecties kunnen aan de basis liggen van langdurige ernstige vermoeidheid. We sluiten deze dag af met een integraal behandelplan voor chronische vermoeidheidssyndromen zoals CVS/ME, Long-Covid en Q-koorts. 

Een grote groep mensen kampt met vermoeidheid en gebrek aan energie, waardoor hun dagelijks functioneren wordt beperkt. Bij deze groep is er meer aan de hand dan een te druk leven, (psychologische) stress of slaapproblemen: er spelen verstoorde werkingsmechanismen, die de productie en verdeling van energie reguleren.  

Het menselijk lichaam kan op verschillende manieren energie produceren en verbruiken. De efficiëntie waarmee energie wordt geproduceerd, de flexibiliteit van het lichaam om te schakelen in soorten brandstof, de manier waarop beschikbare brandstof wordt opgeslagen of verdeeld en de overactiviteit van bepaalde systemen beïnvloeden onze hoeveelheid energie. Bij chronische vermoeidheid is er vaak sprake van een verstoorde productie en verdeling van energie door een specifieke oorzaak. Persisterende of latente virale infecties zijn één van die oorzaken.  

In deze masterclass behandelen we:

- Hoe energie wordt geproduceerd, verdeeld en gebruikt door het lichaam 
- Welke opties het metabool systeem heeft om flexibel om te gaan met energievoorraad en voedingsbronnen 
- Welke systemen verantwoordelijk kunnen zijn voor een verhoogd dagelijks energieverbruik 
- Hoe virale infecties een rol kunnen spelen in het ontstaan van chronische vermoeidheid 
- Welke werkingsmechanismen verstoord raken bij chronische vermoeidheid 
- Wat diepe oorzaken zijn van chronische vermoeidheid, hoe deze te achterhalen zijn en hoe je de oorzaken integraal aanpakt om de energie van je cliënt te herstellen 

Na deze masterclass weet je: 

- Wat de diepere oorzaken zijn van chronische en ernstige vermoeidheid 
- Wat de gemeenschappelijke deler is van ziektebeelden zoals CVS/ME, Long-Covid en Q-koorts 
- Hoe je chronische vermoeidheid en deze ziektebeelden op een integrale en duurzame manier effectief kan behandelen door de diepere oorzaken aan te pakken