Een internationaal team van onderzoekers uit Australië en de Verenigde Staten heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor het detecteren van darmkanker zonder afhankelijk te zijn van fecesanalyse. De bacterie Escherichia coli Nissle speelt hierbij de hoofdrol.

De onderzoekers lieten zien dat er selectieve kolonisatie plaatsvindt van colorectale adenomen na orale toediening van de probiotische E. coli Nissle 1917 (EcN) aan een genetisch gemodificeerd muismodel met aanleg voor colorectaal carcinoom (CRC) en aan experimentele modellen van CRC. Vervolgens voerden ze een dubbelblind klinisch onderzoek uit, waarbij CRC-patiënten gedurende twee weken ofwel een placebo of EcN innamen vóór de verwijdering van tumorweefsel.
De onderzoekers stelden vast dat EcN graag leeft in darmtumoren. Ze gaan zelfs actief naar deze tumoren op zoek.

Het team heeft deze bacterie zodanig genetisch gemanipuleerd dat deze moleculen vrijgeeft die vroege tumoren aan het licht brengt. Zodra de bacterie een tumor lokaliseert, komt er een marker vrij die ze in de urine konden bepalen. In de toekomst hopen de onderzoekers deze marker in een bloedtest te kunnen detecteren. De onderzoekers zien niet alleen mogelijkheden voor het vroegtijdig en niet-invasief diagnosticeren van kanker. Het onderzoeksteam is er ook van overtuigd dat de bacteriën geschikt zijn voor behandeling. Wellicht kunnen ze de bacteriën zodanig manipuleren dat ze geneesmiddelen direct naar de plaats van de tumor brengen.

De bacterie EcN werd voor het eerst geïsoleerd uit de darm van een Duitse soldaat in 1917. Deze bacteriestam heeft een lange geschiedenis van veilig gebruik bij mensen en staat bekend om het blokkeren en bestrijden van schadelijke bacteriën.

Deze studie legt de basis voor toekomstige preklinische en klinische tests van genetisch gemodificeerde EcN voor vroegtijdige detectie en behandeling van colorectaal carcinoom.

Verschenen in de nieuwsbrief van