Mogelijk meer kans op fracturen bij hoger HDL-cholesterol

Wat bekend staat als het ‘goede cholesterol’ zou wel eens wat minder goed kunnen zijn dan wordt aangenomen. Onderzoekers trekken de conclusie dat een hoger HDL-C, beschouwd als preventief werkend op hart- en vaatziekten, ook gecorreleerd is met een verhoogde kans op fracturen. Middels een cohortstudie haken zij in op aanwijzingen uit preklinische studies dat er een samenhang bestaat tussen hoger HDL-C en teruglopende botmineraaldichtheid.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!