Natuurlijke middelen tegen lagere urineweginfecties

Urineweginfecties komen vaak voor, vooral bij vrouwen.
Huisartsen zien jaarlijks per 1000 patiënten circa zeventig
vrouwen en tien mannen met een blaasontsteking.1
Vijftig procent van alle vrouwen en twaalf procent van alle
mannen heeft wel eens een urineweginfectie en de kans op
recidivering is aanzienlijk. Verschillende natuurlijke middelen
kunnen worden ingezet voor de preventie en (aanvullende)
behandeling van met name ongecompliceerde (lagere)
urineweginfecties.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!