Voedingscentrum superfout over superfoods
In 2007 schreef ik in wat toen het ‘Tijdschrift voor Orthomolculaire geneeskunde’ heette een column over het Voedingscentrum, getiteld : ‘Let op uw Voedingscentrum’. Ik wees toen ondermeer op een stichting van het Voedingscentrum, het zogenaamde ‘Leerstoelenfonds’, waarin 15 bedrijven en stichtingen geld stortten, waarmee dan weer het salaris van een aantal hoogleraren werd bekostigd. Onder andere het Voorlichtingsbureau Vlees stortte toen geld in deze stichting. De onkritische houding van het Voedingscentrum over rood vlees had volgens mij alles hiermee te maken. Ook een chipsfabrikant gaf geld, en ook dat helpt niet om ongezond voedsel expliciet af te raden!

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!