‘Spontane’ genezing van kanker
Radical Remission: Surviving Cancer Against All Odds

Een boek dat zeker de moeite waard is om voor de schijnwerpers gebracht te worden, omdat het het fatalistische paradigma van kanker ter discussie stelt: het grote aantal ‘spontane remissies’ van kanker toont aan dat dit geen ter dood veroordeling hoeft te zijn!

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!