Over communicatie en desinformatie

Regelmatig verwijs ik patiënten door naar universitair georiënteerde artsen in België
of Duitsland. Wat mij steevast opvalt is dat deze artsen per telefoon en mail voor de patiënt bereikbaar zijn, meestal ook in het weekend. De bereikbaarheid van artsen is in ons land in het algemeen veel slechter.

Iets anders is echt inhoudelijke informatie over voeding en kanker. Deze is op websites van Nederlandse ziekenhuizen vaak nihil/onjuist, maar juist op websites van meerdere topziekenhuizen uit de VS, wel inhoudelijk en veel beter, en/of er wordt aldaar serieus onderzoek op dit terrein verricht! Er wordt hier, door ik zal maar zeggen KWF-bobo’s of lieden die daar in elk geval in hoge mate aan gelieerd zijn, over voeding en kanker zelfs aantoonbaar onjuiste informatie verstrekt (desinformatie).

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!