Homeopathie
Homeopathie en kanker: drie casestudies

Het overgrote deel van de wereldbevolking heeft geen toegang tot (dure) moderne kankertherapieën, en voor oudere mensen zijn moderne kankerbehandelingen te belastend. Voor veel mensen vormen alternatieve kankertherapieën dus hun laatste hoop. Erg populair in India is de homeopathische psorinumtherapie. Psorinum-6x is een preparaat verkregen uit de blaasjes van schurftinfecties met potentie 6x (1:1.000.000).

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!