Alzheimer of hersendiabetes
Alzheimer = diabetes type 3
Parallellen tussen de ziekte van Alzheimer en storingen in het glucosemetabolisme

Bij de ziekte van Alzheimer treedt neuronale schade op. Veel van de nog niet verklaarde kenmerken van AD lijken verband te houden met afwijkingen aan de signaal functie van insuline. Is AD misschien een complexe neuro-endocriene aandoeining? Kunnen we het risico op AD verlagen door insulinespiegels te bewaken?

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!