Het effect van bioresonantietherapie op de kwaliteit van leven
Een exploratieve multicenterstudie

In een 12 maanden durende exploratieve multicenterstudie werd het effect onderzocht van bioresonantietherapie (BT) op de kwaliteit van leven van patiënten. De gemiddelde kwaliteit van leven van de met BT behandelde proefpersonen steeg in de loop van de 12 maanden met gemiddeld 20 %. De kwaliteit van leven steeg significant onder meer bij proefpersonen met chronische vermoeidheid, allergische aandoeningen, maag- en darmziekten, huidziekten en aandoeningen van het bewegingsapparaat. In hoeverre dit positieve effect aan de bioresonantietherapie te danken was, zal in beter gecontroleerd vervolgonderzoek met meer proefpersonen aangetoond moeten worden.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!