Global summit on nutrition, health and behaviour

'The brain is next.' Dit is de noodkreet waarmee professor Crawford, psychiater aan het Imperial College te Londen, de wereldtop bijeenroept, om maatregelen te forceren die menselijke hersenen moeten vrijwaren voor de rampzalige stijging van mentale ziekten. Vorige eeuw wordt vooral gekenmerkt door de ontwikkeling van een wereldwijde epidemie van hart- en vaatziekten en kanker. Als er niet ingegrepen wordt, zal de 21e eeuw het scenario worden van een even grote explosie van hersenziekten.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!