Vroeggeboorte betekent sterk verhoogd risico op nierziekte

Als een kind te vroeg geboren wordt, is dat een sterke risicofactor om later een chronische nierziekte te ontwikkelen. De kans daarop wordt nog groter als sprake is van extreme vroeggeboorte. Dat valt af te leiden uit een ruim veertig jaar omspannende cohortstudie in Zweden onder meer dan vier miljoen levendgeborenen, meerlingen uitgezonderd.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!