Voedingsstatus belangrijke factor bij vooruitzichten longkanker

De vooruitzichten op het overwinnen van longkanker zijn nog altijd beperkt, maar de kans daarop is groter bij een goede voedingsstatus. Ook de levenskwaliteit is daar erg mee gebaat. Poolse wetenschappers concluderen dat in de eerste meta-analyse1 van deze verbanden. Hoewel de studies waarop ze zich baseren niet allemaal dubbelblind zijn, achten zij de kwaliteit hoog genoeg om deze conclusies te kunnen trekken.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!