Resveratrol kan mogelijk worden ingezet tegen diabetes type 1

Een klein, verkennend onderzoek toont aan dat de bloedwaarden bij diabetes type 1 verbeteren door inname van resveratrol. Omdat de behandeling van deze auto-immuunziekte met insuline beperkingen kent, worden studies gedaan naar ondersteunende opties. Een van de mogelijkheden is het inzetten van resveratrol, dat we kennen uit voedingsmiddelen als druiven, bessen, rode wijn en pinda’s, of dat als supplement wordt ingezet.

Bij het woord diabetes wordt doorgaans gedacht aan de meest voorkomende vorm, type 2. Ooit aangeduid als ouderdomsdiabetes, is deze merendeels leefstijlgerelateerde vorm uitgegroeid tot een omvangrijk gezondheidsprobleem dat al in jonge generaties kan optreden. Type I is verantwoordelijk voor 5 tot 10% van de gevallen van diabetes, maar de prevalentie ervan neemt toe tot een huidig geschat aantal mensen wereldwijd van ongeveer 387 miljoen. Ze wordt niet veroorzaakt door leefstijl en kan ook na de jeugdjaren ontstaan.

Diabetes type 1 wordt gekenmerkt door een tekort aan insuline om de bloedglucose te kunnen reguleren, als gevolg van de aanmaak van antistoffen tegen de eilandjes van Langerhans. Gevolgen zijn hyperglykemie en mogelijke schade aan hart- en bloedvaten, nierziekten, oogaandoeningen of neuropathie. De toediening van insuline is nog geen garantie op normalisering van de bloedsuikerniveaus. Soms doen zich ook episodes van hypoglykemie voor, met een negatief effect op de therapietrouw. De behandeling met insuline kan bovendien ongewenste neveneffecten hebben, zoals sterke gewichtstoename en een verhoogd cardiovasculair risico.

Aan het twee maanden durende onderzoek deden 13 Iraanse patiënten mee: acht mannen en vijf vrouwen tussen 12 en 45 jaar. Boven op hun diabetesmedicatie gebruikten zij dagelijks 1 gram resveratrol in capsulevorm, verdeeld in twee gelijke porties. Hun bloedwaarden werden gemeten bij aanvang, na 30 en na 60 dagen. De suppletie leidde zowel tot verlaging van de nuchtere bloedglucose als van HbA1c, het gemiddelde bloedglucoseniveau van de voorgaande twee tot drie maanden. Daarnaast daalde het niveau van malondialdehyde, een marker voor oxidatieve stress. Bovendien nam bij de patiënten de totale antioxidant-capaciteit toe. De antidiabetische effecten van resveratrol vragen om op te zetten RCT’s, aldus de auteurs.

Verschenen in de nieuwsbrief van 14 februari 2020