Overleving darmkanker gebaat bij vitamine D en magnesium

Bekend is dat er een associatie bestaat tussen een hogere concentratie vitamine D en een lagere sterftekans bij darmkanker. Recent Nederlands onderzoek laat zien dat dit ook geldt voor magnesium. De combinatie van beide stoffen heeft bovendien een synergistische werking bij het verlagen van de mortaliteit. Met calcium werd geen verband gevonden.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!