Overgewicht heeft invloed op CYP-enzymen

Cytochroom P450-enzymen (CYP-enzymen) zijn enzymen in de lever en darmen die onder andere betrokken zijn bij de afbraak en omzetting van medicijnen. Beïnvloeding van deze enzymen kan daarom de bloedspiegel van medicijnen veranderen wat invloed heeft op de werkzaamheid en toxiciteit. Het bestaan van overgewicht blijkt de activiteit van verschillende CYP-enzymen te kunnen beïnvloeden, waaronder de belangrijke CYP-enzymen CYP3A4 en CYP2C9.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!