Korteketenvetzuren grote impact op gezondheid

Er is toenemend bewijs dat korteketenvetzuren van groot belang zijn voor zowel de darmgezondheid als de metabole gezondheid. Het bewijs is tot nu toe voornamelijk gebaseerd op dierstudies. In deze review ligt de focus op humane studies.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!