Chronische pijn en immuunstoornissen

Chronische pijn – pijn die langer aanhoudt dan zes maanden – is een zeer belangrijke handicaperende factor en heeft zware impact op de levenskwaliteit. Behandeling is moeilijk en dikwijls ineffectief. Perifere zenuwschade gaat vaak gepaard met persisterende functionele en morfologische reorganisatie in de hersenen, vooral in de prefrontale cortex, zowel wat betreft de affectieve als sensorische componenten van chronische pijn.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!