Calciumsuppletie kan pre-eclampsie voorkomen

Het gebruik van calcium­supplementen door zwangeren kan zorgen voor een vermindering van het aantal gevallen van pre-eclampsie (zwangerschaps­vergiftiging) met meer dan een kwart. Bovendien kan dit een besparing opleveren van bijna acht miljoen euro per jaar aan gezondheids­zorg­kosten. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC+ berekend. In hun rekenmodel voegden zij gegevens uit de medische literatuur, eigen onderzoek, bevolkings­statistieken en expert­opinies samen.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!