VGBC2018 | "De Overgang, een blinde vlek? Ervaringen vanuit de praktijk"

Jos Teunis, verpleegkundig overgangsconsulent, orthomoleculair therapeut en seksuologisch hulpverlener

Jos Teunis gaat in op haar ervaringen uit de meer dan 9000 consulten met vrouwen in de overgang. Zij praat u bij over de typische en atypische klachten en bespreekt hoe symptomen te herkennen zijn en vooral hoe te zorgen voor erkenning van de vrouw die worstelt met een veelheid aan vage en vaak onbegrepen klachten.

Maar aan de orde komt ook hoe groot de groep vrouwen is die zich bevindt in deze meest definitieve hormonale omschakeling en hoeveel van deze vrouwen slecht slapen, zichzelf niet meer herkennen in hun gedrag, emoties en verlies aan cognitieve vaardigheden. Regelmatig vertellen vrouwen dat zij deze levensfase ervaren als vermindering van kwaliteit van leven.

Informatie, advies en preventie op maat is nodig om te voorkomen dat een grote groep vrouwen verdwaalt in het medische circuit en van specialist naar specialist wordt gestuurd zonder een oplossing te vinden voor haar klacht(en). Aan de hand van casussen bespreekt Jos Teunis complementaire behandelmogelijkheden, en gaat ze in op de richtlijn voor gebruik van hormoontherapie anno 2018.

Met elkaar, regulier en complementair werkend, kunnen we goede hulp bieden die ervoor zorgt dat de overgang niet langer een blinde vlek is, maar een begrepen en erkende hormonale omschakeling die gepaard kan gaan met klachten en soms met verlies aan kwaliteit van leven.

Over de spreker

Jos Teunis heeft sinds 2002 een eigen praktijk als verpleegkundig overgangsconsulent. Zij vulde haar kennis aan door in 2006 als geregistreerd orthomoleculair therapeut en even later als seksuologisch hulpverlener een totaalpakket te bieden aan de vrouwen die haar praktijk bezoeken. Daarnaast is ze werkzaam in het menopauzeteam van het OLVG West en het BovenIJ ziekenhuis, waar ze nauw samenwerkt met gynaecologen en seksuologen. In 2016 kwam haar boek ‘De Overgang’ uit.