VGBC2018 | "Integraal psychiatrische kijk op onbegrepen lichamelijke klachten"

Dr. Rogier Hoenders, psychiater, onderzoeker, manager en opleider bij Centrum Integrale Psychiatrie Lentis te Groningen

Integrative medicine is een nieuw concept in de gezondheidszorg dat door een consortium van acht medisch academische gezondheidscentra in de VS eind jaren negentig van de vorige eeuw werd gelanceerd. Het wordt gedefinieerd als zorg waarbij (1) de therapeutische relatie tussen patiënt en hulpverlener als essentieel gezien wordt, (2) gekeken wordt naar de gehele mens, (3) op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik wordt gemaakt van alle therapeutische disciplines en geneeskundige systemen, om zo tot een (4) optimale gezondheid en optimaal herstel te komen (The Consortium, 2004). 

Vandaag de dag zijn er 70 medisch academische gezondheidscentra actief lid van het consortium, echter op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (integrale psychiatrie) lijkt de integrale benadering onderbelicht te zijn.

Binnen het centrum integrale psychiatrie (CIP) van Lentis wordt sinds 2007 integrale psychiatrie geboden aan poliklinische patiënten met chronische angst, trauma en stemmingsstoornissen vaak in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek en (onbegrepen) lichamelijke klachten. Reguliere behandeling wordt hierbij aangevuld met therapeutische leefstijl veranderingen (mindfulness, running therapy, compassie training, voeding) en complementaire geneeswijzen (vitamines, kruiden en supplementen). Hoenders zal toelichten hoe integrale psychiatrie in de praktijk wordt toegepast met een focus op onbegrepen lichamelijke klachten.

Over de spreker

Dr. Rogier Hoenders (45) is psychiater, senior onderzoeker en manager inhoudelijke zaken van het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis. Tevens is hij plaatsvervangend opleider psychiatrie van Lentis. Hij is voorzitter van het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) en bestuurslid bij de International Network for Integrative Mental Health (INIMH).

www.centrumintegralepsychiatrie.nl

www.congresintegralepsychiatrie.nl

www.inimh.org