Obesitas bij kinderen
Besteed aandacht aan de oorzaak

Obesitas is een chronische aandoening, waarvoor nog geen goede behandeling met langdurig resultaat bestaat. Bij kinderen heeft overgewicht grote impact op de fysieke gezondheid en het psychosociaal functioneren op zowel de korte als lange termijn. De laatste tijd is er in de wetenschap meer aandacht voor de onderliggende oorzaak van obesitas. Bij maar liefst 20% van de kinderen is er een medische oorzaak. Wellicht dat initieel onderzoek naar de oorzaak meer kans biedt op een succesvolle behandeling.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!