Je geneest niet van een chronische ziekte door pillen te slikken

De naam zegt het al: de ziekte is chronisch. Met andere woorden: de patiënt geneest niet, hij blijft ziek. Toch schrijven wij artsen te goeder trouw een of meerdere geneesmiddelen voor. Als dit werkelijk een geneesmiddel zou zijn, zou het slikken ervan slechts tijdelijk zijn, totdat je van de ziekte af bent. En dat gebeurt kennelijk niet, want men slikt de medicijnen tot aan de dood en wanneer eerder gestopt wordt, komen de symptomen terug. Dat roept bij mij de vraag op: studeerden wij medicijnen of geneeskunde?

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!