Naar een optimale vitamine A-status tijdens de zwangerschap

Niet te veel en niet te weinig: het geldt nadrukkelijk voor vitamine A. En des te meer tijdens zwangerschap. Sinds dierstudies geboorteafwijkingen lieten zien, wordt gevreesd dat dat ook voor mensen geldt en onderzoek lijkt dat te bevestigen. Toch kan ook een tekort risicovol zijn. Is er een gulden middenweg te vinden?

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!