De vele troeven van biolandbouw
Kan biologische landbouw de wereld voeden?

De minachting tegenover biologische landbouw (biolandbouw) is altijd groot geweest, en nog steeds beweren beleids- en opiniemakers dat biolandbouw vooral een bezigheid is van ideologen. ‘De opbrengst van biolandbouw is lager, dus daarmee gaan we de wereld zeker niet voeden’, zo redeneren critici. Onterecht: biolandbouw heeft vele troeven die het nadeel van lagere opbrengst soms compenseren. We kunnen veel leren van de biolandbouw, al heeft de biolandbouw zelf nog veel te leren.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!