Magnetische stimulatie tegen bedplassen

Tien dagen magnetische stimulatie kan bedplassen bij kinderen sterk terugdringen. Het aantal nachten bedplassen daalde gemiddeld van 5,7 naar 0,3 per week, terwijl de controlegroep een daling van 6,5 naar 1,8 per week ervoer. Interessant is dat het effect van behandeling na een maand nog steeds stand hield, terwijl bedplassen in de controlegroep terug toenam. Alle kinderen kregen ook 25 mg imipramine (anticholinergicum) als standaardbehandeling.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!