Pre- en probiotica weinig invloed op schildklier

Volgens een meta-analyse van acht studies hebben probiotica geen noemenswaardige werking op de functie van de schildklier. Dat gold voor de schildklierhormonen vrij tri-joodthyronine, vrij thyroxine en thyroïd-stimulerend hormoon (TSH). Het niveau voor het antilichaam tegen de TSH-receptor daalde wel significant bij patiënten met de ziekte van Graves.

De klinische relevantie van dat laatste is twijfelachtig. De ziekte van Graves is de voornaamste oorzaak van overactieve schildklier en heeft een auto-immunologische inslag.

Hypothyreoïdie, een te traag werkende schildklier, komt vaker voor dan overactieve schildklier. De resultaten zijn dus teleurstellend, want in de VS lopen schattingen rond voorkomen van trage schildklier op tot 9% van de bevolking. De studies waren te afwijkend van elkaar om van een echte meta-analyse te kunnen spreken, met een grote verscheidenheid aan probiotische preparaten en/of prebiotica, bovendien met kleine deelnemersaantallen.

Verschenen in de nieuwsbrief van