‘The Big Five’

‘The Big Five’ spelen bij veel ziektebeelden en onbegrepen klachten een rol. In de psychologie is ‘The Big Five’ een bekend begrip ten aanzien van de vijf persoonlijkheidsdimensies en het wordt niet alleen in de natuur (in de vijfelementenleer en op safari), maar ook in de wetenschap gehanteerd als begrip om belangrijke oorzaken aan te geven. ‘The Big Five’ in de complementaire alternatieve geneeskunde zijn: virussen, emoties, toxines, elektrosmog en niet allergische overgevoeligheden. Deze vijf oorzaken zijn tevens de grote ‘bedreigingen’ voor onze gezondheid van deze eeuw. 

Bij de meest voorkomende chronische aandoeningen speelt een zekere combinatie van deze vijf oorzaken een grote rol. Goede voorbeelden hiervan zijn fibromyalgie, het chronisch vermoeidheidssyndroom en het ‘hypothalamus syndroom’. Bij deze aandoeningen is er veelal sprake van een combinatie van onverwerkte emoties, een sluimerende virusbelasting, een toxische belasting met lever- en hypothalamusstoring en in meer of mindere mate elektrosmogbelasting en niet allergische voedselovergevoeligheden. Deze aandoeningen liggen qua oorzaken dus dicht bij elkaar.

Onverwerkte emoties zijn bij vrijwel alle chronische klachten als oorzaak aanwezig en als we door middel van therapie ‘de weg teruggaan’ komen we deze emoties vroeg of laat als blokkerende factor voor verder herstel tegen. Er zijn verschillende middelen verkrijgbaar om hier verbetering in aan te brengen.

Van alle micro-organismen zijn virussen het kleinst (25-300 nm) en het vreemdst. Deze levenloze chemische pakketjes eten en groeien niet en worden pas actief als ze binnendringen in een levende cel om zich te vermeerderen. En toch hebben virussen energie-inhoud en een zekere mate van intelligentie. Als virussen een cel binnen dringen, wordt hun gastheer vaak ziek. In het latijn betekent virus vergif. Bij een groot aantal chronische ziekten spelen sluimerende (latent aanwezige) virussen een belangrijke rol en blokkeren het herstel van de aanwezige klachten. Met slangengiften kunnen we sluimerende virussen elimineren.

In de wereld waarin wij leven krijgen we continu toxines binnen die niet altijd even gemakkelijk weggewerkt kunnen worden, bijvoorbeeld door uitlaatgassen, veranderd voedsel, nieuwe kleding en drinkwater. Als de uitscheidingsmechanismen geblokkeerd zijn of niet optimaal functioneren leidt dit in hoog tempo tot chronische klachten.

Niet allergische overgevoeligheden komen meer voor dan de echte allergieën, met name door het bewerken van voedsel en te vaak hetzelfde voedsel eten. Je bent wat je eet, maar vooral wat je opneemt en uitscheidt en daar mankeert het nogal eens aan. Niet allergische overgevoeligheden zijn meestal goed te verhelpen en spelen bij veel chronische klachten een rol. Daarnaast is het zinvol al onze cliënten een gezond basisdieet voor te schrijven en dit individueel aan te passen. Voeding dient ook zoveel mogelijk afgewisseld te worden en er dient rustig gegeten te worden.

Elektrosmogbelasting stoort de besturing van ons hele systeem en dient bij al onze cliënten zoveel mogelijk geëlimineerd te worden.

‘The Big 5’ dienen in de juiste volgorde aangepakt te worden. Daarnaast is het van groot belang dat de cliënt zelf werkt aan de twaalf G’s (bijvoorbeeld goede voeding, drinken, beweging, nachtrust, woonsituatie). Voor onbegrepen klachten wordt de beste aanpak van deze oorzaken tijdens de workshop gedetailleerd besproken.

Over de spreker

Eric van Schijndel heeft ruim 35 jaar ervaring in holistische geneeskunde, geeft wereldwijd opleidingen, werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek, heeft het IDT® (Integrale Diagnose en Therapie) systeem uitgevonden dat momenteel in 25 landen gebruikt wordt in diverse meetsystemen. Daarnaast heeft hij de NAEG (Nederlandse Academie voor Energetische geneeswijzen) opgericht, in twaalf landen opleidingen gegeven en bijgedragen aan het ontwikkelen van natuurlijke middelen. Eric van Schijndel geeft sinds 2002 vrijwel wekelijks lezingen, trainingen en opleidingen over Energetische Geneeskunde, Acupunctuur, Orthomoleculaire geneeskunde en Complementaire Alternatieve Geneeskunde.