Decision making | Deel 3
What the world needs now
Het is een universeel gegeven dat baby's wenen als ze neergelegd worden. Als we de moeite nemen om te luisteren, zullen onze neuronen en hormonen de juiste respons aanmoedigen. Baby's zijn geconcipieerd om frequent gevoed te worden op een manier die huid-op-huidcontact, vasthouden en beschikbaarheid van gelaatssignalen vereist. Hieruit resulteren heilzame en permanente veranderingen, zowel bij ouder als kind. Voldaan (gelukkig) moederlijk gedrag groeit als de signalen gevolgd worden.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!