Vleesboom vaak voorkomend probleem
Mogelijkheden nutritionele therapie

Een vleesboom of myoom (leiomyoma uteri, uterus myomatosus, fibroïd, fibromyoom) is een hormoonafhankelijke, goedaardige tumor van gladde spiercellen met bindweefsel in de baarmoederwand. Een myoom kan zich vlak onder het slijmvlies bevinden (submuceus myoom) en uitpuilen in de baarmoederholte, zich in het midden van de baarmoederwand bevinden (intramuraal myoom) of onder de serosa liggen en uitpuilen in de buikholte (subsereus myoom). Naar schatting 20 % van de vrouwen in de reproductieve levensfase heeft een of meerdere myomen. De kans op myomen neemt met name toe bij premenopauzale vrouwen boven 40 jaar. Uit onderzoek is gebleken dat vijftig tot tachtig procent van de vrouwen van 50 jaar myomen heeft.1 De grootte van een myoom kan sterk variëren en een omvang aannemen die vergelijkbaar is met zeven maanden zwangerschap. Ongeveer 25 % van de vrouwen heeft gezondheidsklachten door myomen, bij de overige vrouwen blijven myomen onopgemerkt. De reguliere behandelingsmogelijkheden zijn beperkt; myomen zijn de belangrijkste indicatie voor hysterectomie (baarmoederverwijdering).

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!