Niet-farmacologische behandeling van het ADHD-spectrum
Een kritische evaluatie van de verschillende benaderingen

ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, is een cognitieve ontwikkelingsstoornis. Eigenlijk maakt ze deel uit van een heel spectrum leer- en gedragsstoornissen, tot en met het autistisch spectrum. Er is niet alleen een grote variatie in symptomen, maar ook een grote overlap (ongeveer 50 %) tussen deze ‘diagnoses’ (zie fig. 1).

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!