Vatarakta en Rakta Dhatu: aandoeningen van de huid en hoe die te behandelen
Lezing
Sayali Kenderkar

Vatarakta en huidklachten

Vatarakta en Rakta Dhatu: aandoeningen van de huid en hoe die te behandelen

Waar wordt in deze lezing op ingegaan?

 • Vatarakta als ziektepatroon in klassieke Ayurveda
 • Vatarakta en jicht: benadering en behandeling
 • Vatarakta en huidklachten: benadering en behandeling
 • focus op Vatarakta en huidklachten
 • kruiden en remedies, met name voor Vatarakta en huidklachten
 • voeding en leefstijl, met name voor Vatarakta en huidklachten

Wat is Vatarakta volgens Ayurveda?

Vatarakta is een aandoening die in moderne Ayurveda vaak in relatie wordt gebracht met jicht. In klassieke Ayurveda wordt Vatarakta als een geheel eigen ziektebeeld, waarbij – naast jicht-symptomen – ook andere klachten kunnen optreden. Daaronder vallen vormen van spataderen en bepaalde huidklachten, ook zonder dat er jicht optreedt. De rode lijn in de ziekteontwikkeling van Vatarakta, is een verstoring van Vata dosha én een verstoring van Rakta Dhatu, die in een bepaalde dynamiek tot verschillende klachten kunnen leiden. Dat hangt onder andere af van de ‘beweging’ van het ziekteproces: meer naar boven of meer naar beneden, waarbij er in alle gevallen een beweging naar de periferie is.

Behandeling van Vatarakta

In de lezing van Vd. Sayali Kendarkar zullen de volgende aspecten aan bod komen:

 • aanpassen van voeding en leefstijl
 • behandelen van Vata dosha met medicinale kruiden en olie
 • behandelen van Vata dosha met Basti, ofwel medicinaal klysma
 • behandelen van Pitta dosha en bloed met medicinale kruiden en olie
 • behandelen van Pitta dosha en bloed met purgatie en aderlatingen/bloedzuigers (alleen als theorie hier)
 • lokale behandelingen met uitwendige technieken, waaronder pakkingen

Wat je zult meenemen uit deze lezing:

 • Een duidelijke en compacte lijst van enkelvoudige kruiden die nuttig zijn bij het behandelen van Vatarakta; de dosering ervan, de tijd van inname, en de anupana (medium om deze kruiden mee in te nemen)
 • Idem voor een duidelijke en compacte lijst van complex-remedies die nuttig zijn bij het behandelen van Vatarakta
 • Overzicht van combinaties van kruiden, en uitleg wanneer Guggulu-varianten te gebruiken in Vatarakta
 • Idem voor een duidelijke en compacte lijst van oliën gebruikt bij behandelingen van Vatarakta
 • Een duidelijke lijst van “Do en Don’t” wat betreft dieet en levensstijl bij de behandeling van Vatarakta
 • Uitleg en instructies voor uitwendige behandelingen: Lepana (pakkingen), Avagahana (warme baden), Parisheka (begietingen).
 • Uitleg over de rol van Panchakarma behandelingen voor Vatarakta

Nog wat meer ayurvedische achtergrond:

Te snel wordt Vatarakta in moderne literatuur één op één gelijk gesteld met jicht, maar dat klopt niet. Vatarakta verwijst naar alle aandoeningen waarbij Vata dosha verstoord is geraakt en zich als verstoorde dosha nestelt in het bloed (Rakta – hetgeen letterlijk ‘rood’ betekent) , waarbij bovendien het bloed zelf verstoord. In die verstoorde hoedanigheid gaat het bloed een morbide verbinding aan met de verstoorde Vata dosha, waarbij er sprake is van stagnatie. Als gevolg van die stagnatie kunnen zich verschillende complicaties voordoen, van ontsteking op een reumatoïde artritis wijze tot het uit het kanaal vloeien van het bloed in de vorm van spataderen. In principe is jicht een uiting van Vatarakta waarbij een Pitta dosha zich – als Mala ofwel metabolisch eindproduct van het bloed (Rakta) – zich afzet in de gewrichten, eerst perifeer en later langzaam omhoog kruipend. Dat proces wordt beschreven als, en vergeleken met de werking van gif. Maar Vatarakta kan zich ook uiten als huid-gerelateerde aandoeningen, daar Rakta Dhatu een intieme relatie met de huid als afscheidingsorgaan heeft.

Pathologische onderwerpen die in dit kader aan de orde zullen komen in de lezing, zijn:

 • Kort overzicht van Rakta Dhatu en Vata dosha .
 • Het belang van het concept Avarana voor het begrijpen van Vatarakta: Avarana = de sterkere dosha (in termen van Guna en Karma) belemmert de zwakkere, met als gevolg dat de sterkere zijn lakshana’s (expressies) opvallender tentoonspreidt en die van de zwakkere onderdrukt of veranderd worden.
 • Diagnostische hulpmiddelen in Ayurveda om Vatarakta te diagnosticeren
 • Soorten Vatarakta, met de nadruk op Uttana Vatarakta
 • Redenen voor huid-betrokkenheid bij Vatarakta
 • Hoe kan Ayurveda helpen om die huid-betrokkenheid te behandelen en op te lossen.
 • Differentiële diagnose (grafiekvorm) met andere Vata Vyadhi

Vd. Sayali Kendarkar, Ayurvedisch arts (BAMS), geboren, getogen en gekwalificeerd in India, en sinds een paar jaar praktiserend als Ayurveda Practitioner en docent in Europa, zal een diepgaand overzicht geven van Ayurveda en huidklachten gerelateerd aan Vatarakta: voeding, levensstijl, kruiden en therapieën ter behandeling van de gepresenteerde huidklachten.

Overige informatie:

Voor wie: Een informerend en educatief – klinisch gericht – seminar voor de Ayurveda Practitioner en andere therapeuten, alsmede voor gevorderde Ayurveda studenten.

Taal: Engels

Geaccrediteerd door de KTNO onder nr. ….(… ECTS) (VBAG/BATC/LNVG)

Let op: Neem contact op met je eigen vakvereniging om onze lezing(en) te laten erkennen door de KTNO

Docent: Vd. Sayali Kendarkar
Prijs: €25,-
Datum: Zaterdag 7 oktober 2023
Tijden: 10:00 uur – 17:00 uur (indicatie)
Locatie: Holisan, Lelystad