Orthomoleculair Therapeut (versneld)

Cursus
vrijdag 5 januari 2018, 9u30

De opleiding Orthomoleculaire Therapeut (versneld) is een verkorte opleiding bedoeld voor bestaande professionals. In deze versnelde opleiding wordt praktische kennis opgedaan waarmee u als Orthomoleculair Therapeut uit de voeten kunt. De opleiding is praktisch van aard er wordt ook gebruik gemaakt van handige testmethoden. De orthomoleculaire geneeskunde maakt gebruik van het zelf genezend vermogen van het lichaam met behulp van alle benodigde bouwstoffen. De juiste voeding is daarbij van het allergrootste belang. Een orthomoleculaire therapie kan een interventie zijn op het hormonale vlak, op het niveau van de neurotransmitters, het spijsverteringskanaal, de darmflora, de bloedsuikerspiegel, het immuunsysteem, het bewegingsapparaat maar ook op de psyche van de mens. Hiervan gaat een sterk preventieve en curatieve werking uit. In 12 lesdagen gedurende 6 weekenden krijgt u les van een aantal zeer ervaren docenten met een eigen vakgebied. Er wordt veel kennis opgedaan in het toepassen van vitaminen, mineralen, probiotica en vetzuren. Een goede kennis van het werkingsmechanisme van het lichaam is hierbij essentieel en is noodzakelijk voor het uiteinderlijk gewenste therapeutische resultaat. De wetenschappelijke studies vormen de basis van de orthomoleculaire geneeskunde. U leert de onderlinge samenhang van de verschillende systemen te begrijpen waardoor u de informatie uit een anamnese kan analyseren.

Wat kunt u verwachten

Met deze versnelde opleiding tot Orthomoleculair Therapeut kunnen de reeds praktiserende en/of BIG geregistreerde therapeuten in een korte tijd worden opgeleid tot zelfstandig Orthomoleculair therapeut en als zodanig volwaardig lid worden van de beroepsvereniging BATC. Het doel van deze opleiding is vooral veel praktische kennis opdoen en vanuit systemen te denken. Na deze opleiding kunt u in uw praktijk patiënten begeleiden en behandelen met orthomoleculaire adviezen. Door het toepassen van een praktische diagnostiek en te kijken naar de werkingsmechanismen van het lichaam kunnen er oplossingen veilig ingezet worden. De verbanden tussen soms onverklaarbare klachten en symptomen enerzijds en de biochemische processen die niet helemaal goed verlopen anderzijds leert u begrijpen door het systeemdenken. Door de diagnostiek en de methodiek die geleerd wordt in deze opleiding bezit u voldoende praktische kennis om patiënten te behandelen met orthomoleculaire adviezen en het zelf genezend vermogen van het lichaam te stimuleren.

Inhoud van de opleiding

Deze versnelde opleiding bestaat uit 12 klassikale dag lessen, verdeeld over 6 weekenden, gevolgd door een schriftelijk examen. Er zullen 2 tussentoetsen worden gegeven die invloed hebben op het eindresultaat van het eindexamen. De lessen worden gegeven op vrijdag en zaterdag. De lestijden zijn van 9.30 uur tot 17.00 uur en tussen de middag kunt u genieten van een (h)eerlijk uitgebreid lunch buffet met o.a. biologische salades.

Het programma van deze opleiding is als volgt:

Dag 1 en 2

Inleiding orthomoleculaire geneeskunde met de ontstaansgeschiedenis, voedingsleer is de start van deze opleiding. Dit weekend wordt aandacht besteed aan de celbiologie, de rol van voeding, veiligheid en macronutriënten. De micronutriënten zoals de belangrijkste vitaminen, mineralen, aminozuren komen uitgebreid aan bod.

Dag 3 en 4

In dit weekend staat de energiehuishouding centraal. Er wordt aandacht besteed aan de voorwaarden voor de mitochondriale energieproductie, de verschillende brandstoffen en eventueel belemmerende factoren. De citroenzuurcyclus wordt nog eens belicht. Zaterdag wordt de spijsvertering en het darmstelsel belicht. De rol van voeding op de functie van maag, alvleesklier, lever, darmen wordt uitgebreid behandeld.

Dag 5 en 6

Het immuunsysteem staat dit weekend centraal. Het lekkende darmsyndroom en de effecten van laaggradige ontstekingen op het immuunsysteem en de rol van vetzuren en nutriënten die van belang zijn voor het herstel van weefsel komt dit weekend aan de orde. Allergieën en voedselintoleranties en de rol van het Th1 en Th2 systeem, de verschillende laboratoriumonderzoeksmogelijkheden en de interpretaties ervan.

Dag 7 en 8

De leverdetoxificatie fase 1 en fase 2 wordt onder de loep genomen. Aan de orde zal komen het onderwerp Methylatie waaruit veel onverklaarbare klachten kunnen ontstaan. De functie en de werking van de verschillende neurotransmitters staat centraal in een dag over het diagnostisch instrument de Bravermantest. Het onderwerp stress en burn-out wordt uitgediept.

Dag 9 en 10

Dit weekend wordt aandacht besteed aan insulineresistentie en het Metabool syndroom. Cholesterol en de rol van statines wordt onder de loep genomen. Zaterdag zal het endocriene stelsel, hormonen en voortplanting aan de orde komen.

Dag 11 en 12

Vrijdag zal de interventie wordt besproken voor het orthomoleculair behandelen van het bewegingsapparaat, fibromyalgie en het belang van een goed bioritme en gezonde nachtrust in relatie tot de diverse hormonen. Tenslotte zal er nog aandacht besteed worden aan praktische toepassingen, casussen, analyses en praktijkvoering.

Schriftelijk examen is gepland ongeveer 2 weken later

Voor wie bedoeld? Vooropleiding en toelatingseisen

De opleiding is bedoeld voor professionals die vallen onder de wet BIG (bijvoorbeeld fysiotherapeuten, verloskundigen) maar ook natuurgeneeskundigen, osteopaten, diëtisten, podotherapeuten of mensendieck therapeuten kunnen deelnemen.

  • Professional met beroepsopleiding die valt onder de wet BIG, met gedegen medische basiskennis over anatomie, fysiologie en pathologie. Klik hier voor een overzicht van beroepen;
  • of afgeronde beroepsopleiding tot natuurgeneeskundig therapeut, osteopathie, podologie, mensendieck of gelijkwaardig met een Medische Basis opleiding (Cpion geaccrediteerd).

Wanneer u twijfelt of u over voldoende kennis of ervaring beschikt om de opleiding te kunnen volgen neem dan contact op met één van onze medewerkers 0252 517 643 of stuur een email naar info@sohf.nl

Praktijk

Na het volgen van deze opleiding bent u als Orthomoleculair Therapeut in staat om zelfstandig voedings- en suppletieadviezen te geven die de gezondheid helpen te verbeteren en ziekteprocessen te verminderen. Als Orthomoleculair Therapeut heeft u voldoende inzicht in de verschillende biochemische processen in het lichaam en bent u in staat een gerichte interventie in te zetten ter bevordering van het zelf genezend vermogen van het menselijk lichaam om ziekteprocessen te voorkomen of te herstellen.

Lidmaatschap beroepsvereniging

Met het diploma Orthomoleculair Therapeut (versneld) heeft u de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de beroepsvereniging BATC. De BATC heeft goede contacten met de zorgverzekeraars en de meeste behandelingen van aangesloten therapeuten komen voor een vergoeding in aanmerking. Ook valt u als therapeut automatisch onder het collectieve klacht- en tuchtrecht en kunt u via de BATC een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Voorlopig docententeam

Margot Brautigam is sinds 1986 werkzaam als fysiotherapeut in de eerste en tweede lijn. De kracht van orthomoleculaire geneeskunde ligt in de preventie van ziekte en de natuurlijke behandeling daarvan. Orthomoleculaire geneeskunde past goed bij haar praktijk in fysiotherapie en podologie; volgens haar een prachtige complementaire benadering. Haar consulten combineert ze met wetenschappelijk onderzoek. Haar specialiteit: spijsvertering, darmen, immuunsysteem en zij verzorgt tevens de lessen voor het bewegingsapparaat.

Wouter de Jong studeerde af aan de Haagse Hogeschool voor Voeding en Diëtetiek. Daarna specialiseerde hij zich in (top)sport, orthomoleculaire voedingsleer, klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) en natuurgeneeskunde. Wouter de Jong heeft zich gespecialiseerd in de effecten van voeding en micronutriënten. Hij past zijn grote passie voor voeding, sport en ultieme gezondheid zelf dagelijks toe: walk your talk.

Evert Berkelaar was reeds werkzaam als orthomoleculair voedingsdeskundige en personal trainer toen hij begon aan zijn masterstudie op de universiteit van Gerona, Spanje. Hij is afgestudeerd op  insulineresistentie en het Metabool syndroom.

Barbara Havenith is gynaecoloog sinds 1995. Tot 2011 werkte zij in diverse ziekenhuizen. In 2013 rondde zij haar tweede specialisatie tot orthomoleculair arts af. Het liefst noemt ze zichzelf vrouwenarts. Zij is gastdocent voor het onderwerp hormonen.

Opleidingsniveau

De opleiding is een specialisatie op HBO-niveau

Toelatingseisen

Therapeuten met een BIG registratie of therapeuten met een MBK en volwaardig lidmaatschap bij een beroepsvereniging

Studiebelasting

De opleiding zal goed zijn voor 18 ECTS. Gemiddeld zal er 23 uur per week aan thuisstudie nodig zijn om de opleiding met een goed gevolg te kunnen voltooien. 

Certificering

Er zullen twee tussentoetsen worden gegeven welke invloed hebben op het resultaat van het eindexamen. Na afloop van de opleiding wordt er een schriftelijk examen afgelegd en bij goed gevolg ontvangt u een diploma.

Accreditatie

  • De opleiding is geaccrediteerd bij de KTNO (K8910) voor de beroepsverenigingen BATC, VBAG en LVNG.
  • Stichting ADAP accrediteert deze versnelde opleiding voor leden van de NVD (ID: 292846) voor 72 punten.

Voor meer informatie over accreditatie kunt u contact opnemen met info@sohf.nl

Financiëel

Kosten: 
€ 1 250.00
  • Exclusief 21% BTW, € 1512,50 inclusief BTW
  • Inclusief opleidingsmap, vademecum, koffie, thee en op elke lesdag een gezond lunchbuffet.

Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.