Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut

Cursus
zaterdag 21 januari 2017,
9u30 tot 17u00
vrijdag 17 februari 2017,
9u30 tot 17u00
zaterdag 18 februari 2017,
9u30 tot 17u00
vrijdag 24 maart 2017,
9u30 tot 17u00
zaterdag 25 maart 2017,
9u30 tot 17u00
vrijdag 5 mei 2017,
9u30 tot 17u00
zaterdag 6 mei 2017,
9u30 tot 17u00
vrijdag 26 mei 2017,
9u30 tot 17u00
zaterdag 27 mei 2017,
8u30 tot 17u00
vrijdag 16 juni 2017,
9u30 tot 17u00
zaterdag 17 juni 2017,
9u30 tot 17u00
donderdag 29 juni 2017,
9u30 tot 17u00
vrijdag 30 juni 2017,
9u30 tot 17u00
zaterdag 1 juli 2017,
9u30 tot 17u00
vrijdag 8 september 2017,
9u30 tot 17u00
zaterdag 9 september 2017,
9u30 tot 18u00
vrijdag 6 oktober 2017,
9u30 tot 17u00
zaterdag 7 oktober 2017,
9u30 tot 17u00

Deze nieuwe therapeutenopleiding geeft vooral veel praktische kennis waarmee je als (startende) therapeut uit de voeten kunt. Tijdens de opleiding zal veel aandacht besteed worden aan begrijpen van de werkingsmechanismen van het lichaam. Hiermee wordt duidelijk welke diagnostiek en vervolgens ook welke oplossingen ingezet kunnen worden. In 19 lesdagen gedurende 9 weekenden krijg je les van een aantal zeer ervaren docenten. Het docententeam wordt geleid door Yvonne van Stigt, bekend van haar Oerslank opleidingsdagen. Zij is opgeleid in de klinische psycho neuro immunologie, deze jonge wetenschappelijke stroming ligt aan de basis van een nog bredere benadering van ziekte en gezondheid: het systeemdenken. Het systeemdenken is een wetenschappelijke manier van denken, deze is al jaren een volkomen geaccepteerde benadering binnen de biologie en de economie. In de huidige geneeskunde worden ziektesymptomen veelal los van elkaar gezien, zonder de verbanden te onderzoeken. Door systemisch te denken binnen de geneeskunde worden verbanden gelegd tussen evolutionaire biologie, de biochemie en de fysiologie van de mens om vervolgens het ziekzijn (de pathologie) te kunnen verklaren. Door deze benadering is er een methodiek ontstaan waarbij de oorzaak van ziekte kan worden behandeld.

Een vervolg van deze beroepsopleiding zal worden aangeboden in zogehete "Advanced Courses" waarbij een aantal belangrijke onderwerpen nog verder zal worden uitgediept.

Epigenetica

Epigenetica bestudeert de invloed van de omkeerbare veranderingen in de functie van de genen. Deze veranderingen treden op zonder wijzigingen in de sequentie (volgorde van de basenparen) van het DNA in de celkern. Waar genetica de studie is naar erfelijke informatie in de nucleotidenvolgorde in het DNA, is epigenetica de studie van overerfbare veranderingen aan het DNA die niet in de nucleotidenvolgorde zijn terug te vinden. Bepaalde factoren zoals voeding, emoties en beweging brengen processen op gang die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van gezondheid maar ook aan het ontstaan van ziekte.

Wat kunt u verwachten

Het doel van de opleiding is vooral veel praktische kennis opdoen en vanuit systemen te denken. Je kunt na de opleiding een praktijk starten om patiënten zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen met orthomoleculaire adviezen. Doordat heel praktisch wordt gekeken hoe het werkingsmechanisme van het lichaam functioneert en met deze diagnostiek vervolgens welke oplossingen veilig ingezet kunnen worden. Je leert verbanden te leggen tussen klachten en symptomen enerzijds en de biochemische processen die niet helemaal goed verlopen anderzijds. U krijgt inzicht welke orthomoleculaire nutriënten nodig zijn bij de regulering van lichaamsprocessen. Door het systeemdenken worden verbanden gelegd tussen evolutionaire biologie, de biochemie en de fysiologie van de mens om de pathologie te kunnen verklaren. Met de methodiek die u geleerd wordt in deze opleiding bezit u praktische kennis om patiënten te helpen om de gezondheid te behouden en patiënten te behandelen met orthomoleculaire adviezen.

Vergelijkingstabel orthomoleculaire basisscholingen
 
19-daagse Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut
Prijs (excl. BTW)€ 595,-€ 795,-€ 2250,-
Gewenste vooropleidinggeengeen 
Toegang tot lidmaatschap beroepsvereniging MBOG 
Toegang tot lidmaatschap beroepsvereniging BATC 
Basisstof orthomoleculaire stoffen
Basiskennis voeding
Basis suppletieadviezen
Basiskennis regelsystemen van het lichaam
Uitgebreide kennis regelsystemen van het lichaam met daaraan gekoppelde behandeladviezen
Direct toepasbare suppletieadviezen bij veel voorkomende aandoeningen in een protocol
Uitgebreide kennis orthomoleculaire stoffen
Praktijkvoering
Systeemdenken, epigenetica, het zelfstandig maken van een compleet (orthomoleculair) behandelplan op maat
Bloedanalyses, testmethoden, ontlastingonderzoek
Therapeutische vorming

Inhoud van de opleiding

Deze éénjarige opleiding bestaat uit 19 klassikale daglessen, gevolgd door een schriftelijk examen. Het programma wordt maandelijks gegeven op vrijdag en zaterdag met als uitzondering één zondag en maandag in september. De lestijden zijn van 9.30 tot 17.30 uur en tussen de middag kunt u genieten van een (h)eerlijke uitgebreide lunch buffet met o.a. biologische salades.
In de opleiding tot Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut van Stichting Ortho Health Foundation worden in 9 weekenden verschillende onderwerpen behandeld.

Programma:

Week 1 (vrijdag en zaterdag)
Inleiding orthomoleculaire geneeskunde met de ontstaansgeschiedenis, voedingsleer en veranderingen in de wetgeving is de start van deze opleiding. De energieproductie als basis voor een gezond lichaam. In dit weekend wordt aandacht besteed aan de voorwaarden voor de mitochondriale energieproductie, de verschillende brandstoffen en eventuele belemmerende factoren, zoals de zuurstofvoorziening, de schildklier en vrije radicalenvorming.

Week 2 (vrijdag en zaterdag)
Deze dagen staat de rol van zuurstof centraal, in relatie met bewegen en de ademhaling . Tevens wordt de pH regulatie behandeld en de verschillende type spiervezels.

Week 3 (vrijdag en zaterdag)
In dit weekend staat de voeding centraal en worden de verschillende cofactoren die een belangrijke rol spelen in de spijsvertering en het energiemetabolisme behandeld. Daarnaast worden de effecten van voeding op de darmwerking en de relatie tussen voeding en het immuunsysteem behandeld.

Week 4 (vrijdag en zaterdag)
De functie en de werking van de verschillende neurotransmitters staat centraal in een dag over het diagnostisch instrument de Bravermantest. De tweede dag wordt het onderwerp stress uitgediept.

Week 5 (vrijdag en zaterdag)
Dit weekend staat het onderwerp (laaggradige) ontstekingen centraal. De rol van vetzuren en nutriënten die van belang zijn voor het herstel van weefsels worden belicht. Tevens wordt het belang van een goede slaap en een gezond bioritme duidelijk met behulp van de uitleg van de diverse hormonen die hierbij betrokken zijn.

Week 6 (vrijdag en zaterdag)
In dit weekend is er veel aandacht voor de darm inclusief de diagnostische mogelijkheden. Vervolgens wordt de leverdetoxificatie fase 1 en fase 2 onder de loep genomen.
Er is één extra (gratis) lesdag toegevoegd over de darmen aan de initiële 18 dagen. Voor starters in september wordt dit 10 maart 2017, voor januari is dit 29 juni 2017.

Week 7 (vrijdag en zaterdag)
Het immuunsysteem staat dit weekend centraal. Allergieën en de rol van het Th1 en Th2 systeem, de verschillende laboratoriumonderzoeksmogelijkheden en de interpretaties ervan.

Week 8 (vrijdag en zaterdag)
De werking van het endocriene stelsel, hormonen en voortplanting worden dit weekend belicht. De tweede dag is er aandacht voor een aantal cases en interventiemogelijkheden gebaseerd op de verandering van de leefomstandigheden (epigenetica).

Week 9 (vrijdag en zaterdag)
De mind, emoties en belemmerende overlevingsstrategieën worden belicht vanuit de het paradigma van de Chinese geneeskunde. De tweede dag zal in het teken staan van de anamnese en de diagnostische tools.

LET OP: Schriftelijk examen vindt plaats één week na de laatste lesdag! Tevens wordt er halverwege de opleiding een tussentijds examen afgelegd. Data worden nader bekend gemaakt.

Voor wie bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die een eigen praktijk wil gaan starten als orthomoleculaire epigenetisch therapeut en de opleiding is geschikt voor alle mensen die reeds in de gezondheidszorg werkzaam zijn en zich willen specialiseren in de orthomoleculaire therapie, zoals natuurgeneeskundigen, osteopaten, diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen, acupuncturisten, artsen en andere professionals in de gezondheidszorg.

Gewenste vooropleiding: Medische Basis opleiding (CPION) of studerend hiervoor. Wanneer u de 8-daagse opleiding tot Orthomoleculair Voedings- en Suppletieadviseur bij de Ortho Health Foundation heeft gedaan kunt u meedoen aan deze opleiding, maar dit is niet verplicht. De eisen voor het toelatingsbeleid van de betreffende beroepsverenigingen blijven hierbij ongewijzigd.

Wanneer u twijfelt of u over voldoende kennis of ervaring beschikt om de opleiding te kunnen volgen neem dan contact op met één van onze medewerkers (0252-517643) of stuur een mail naar info@sohf.nl

Vooropleiding

Praktijk starten

Na het volgen van deze 1-jarige opleiding bent u in staat zelfstandig praktijk te starten om voedings- en suppletieadviezen te geven die de gezondheid helpen te verbeteren en ziekteprocessen te verminderen. Als Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut heeft u voldoende inzicht in de verschillende biochemische processen in het lichaam en bent u in staat een gerichte interventie in te zetten ter bevordering van het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam om ziekteprocessen te voorkomen of te herstellen.

Lidmaatschap beroepsverenigingen

MBOG

Er zijn een aantal veranderingen gaande met betrekking tot de toelatingseisen van de verschillende beroepsverenigingen. Dit betekent dat alle orthomoleculaire opleidingen van 1 jaar niet meer automatisch toegang geven tot lidmaatschap van een beroepsvereniging. De eisen aan therapeuten worden verscherpt en een éénjarige opleiding zal in de toekomst misschien niet meer voldoende zijn om als therapeut te worden geregistreerd via beroepsverenigingen. Nu is dit nog wel het geval, in ieder geval bij de MBOG, maar kan in de nabije toekomt veranderen. Voor zekerheid hierover kunt u het beste zelf contact opnemen met de beroepsvereniging van uw keuze.

Het MBOG (Maatschappij ter bevordering van de orthomoleculaire geneeskunde) neemt sinds 2015 alleen nieuwe leden aan met de volgende diploma’s:

  1. Een door de MBOG erkende Orthomoleculaire therapeuten opleiding, zoals Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut
  2. Een Medische Basiskennis CPION geaccrediteerd met 40 ECT’s, zoals door Total Health gegeven ((= zelfs 50 ECTS) en gefaciliteerd bij de Ortho Health Foundation) of een andere HBO erkend diploma zoals verpleegkunde, Fysiotherapie, Diëtiek, Verloskunde Of: WO Arts OF Apotheker OF: erkende HBO-bachelor opleiding in Natuurgeneeswijzen OF: bachelor gezondheidsvakken, psychologie, SPH, Mondhygiëniste

Uw diploma Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut is bij de MBOG erkend en verleent toegang tot lidmaatschap van de MBOG en daarmee ook aansluiting bij vele ziektekostenverzekeraars, mits men uiteraard ook een Medische Basis bezit.

BATC

Uw diploma Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut is bij de BATC erkend. Indien tevens voldaan wordt aan HBO medische kennis, en per ingang van 01-01-2017 met de plato normering wordt u met het diploma Orthomoleculair Epigenetisch therapeut bij aanmelding direct aangenomen als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut wat recht geeft om op de vergoedingenlijst te worden geplaatst bij zorgverzekeraars.

Andere voorbeelden van beroepsverenigingen zijn: KTNO, NWP, VNT, NAAV

Docententeam (voorlopig)

Yvonne van Stigt is hoofddocent van deze opleiding. Zij is opgeleid in de klinische Psycho Neuro Immunologie aan de Universiteit van Gerona, is schrijfster van een aantal boeken en bekend van haar Oerslank opleidingsdagen.
Anna Kruyswijk – van der Heijden studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden (1979). Na 30 jaar praktijkervaring als behandelend arts (o.a. als huisarts en integraal werkend arts), is zij in 2008 naar preventie overgestapt met de oprichting van Jouw Voeding, een organisatie voor cursussen, lezingen, onderwijs over en onderzoek naar voeding en gezondheid.
Ralf Abels leidt het laboratorium voor darmonderzoek RP Vitamino en is doctorandes in sportwetenschappen en biologie, hij is erkend natuurgeneeskundig therapeut en heeft zich gespecialiseerd in de microbiologie.
Eric-Alexander Richter is biochemicus en Klinisch Psychisch Neuro Immunoloog. Hij kan als geen ander verbanden leggen tussen ziekte aan de ene kant, maar ook stress, depressies, bewegingsarmoede, voedingsproblemen en vooral laaggradige ontstekingen aan de andere kant.
John van der Woude is 20 jaar bedrijfsarts geweest en heeft nu een praktijk in Amersfoort als Orthomanueel arts en Osteopaat. Vanuit zijn interesse voor lifestyle, vitaliteit en preventie heeft hij zich als behandelaar aangesloten bij de Oerslankgroep.
Barbara Havenith is orthomoleculair arts én vrouwenarts (gynaecoloog) in haar onafhankelijke gynaecologiepraktijk ‘Vrouwenpoli Boxmeer’. Zij is regulier gynaecoloog maar combineert de reguliere aanpak met leefstijl- en voedingsadvies en met complementaire methoden, waar dat door vrouwen gewenst wordt en mogelijk is.
Rob van Dijk heeft als belangrijkste opleidingen gevolgd: de Orthomoleculaire geneeskunde (Natura Foundation), PNI (idem) en PNEI (Bewust Gezond Groep). Structureel veel tijd en aandacht wordt besteed aan research en zelfstudie. Sinds 2014 is daar ook DNA-genotyping als onderwerp bij gekomen. Hij heeft daarvoor zelf een uitgebreide rapportage ontwikkeld.
Theodoor Scheepers heeft meer dan 10 jaar ervaring in onderzoek op het gebied van Lyme en is algemeen directeur van het onderzoekscentrum Pro Health Medical te Weert. Theodoor studeerde HBO-A en B Medische Chemie, Milieukunde en deed diverse buitenlandse specialisaties.

Opleidingsniveau

De opleiding is een specialisatie op HBO-niveau

Studiebelasting

Gemiddeld zal er 100 uur per maand aan de lesvoorbereiding besteed moeten worden. De opleiding zal goed zijn voor 41 ECTS punten.

Certificering

Na afloop van de opleiding wordt er een schriftelijk examen afgelegd en bij goed gevolg ontvangt u een diploma.

Lesmateriaal

De opleiding wordt ondersteund met een opleidingsmap en het vademecum van de Ortho Health Foundation.

Accreditatie

MBOG, KTNO (BATC, VBAG) en NVKH geaccrediteerd. Voor meer informatie over accreditatie kunt u contact opnemen.

Kosten: 
€ 2 250.00
  • Exclusief BTW
  • Inclusief koffie, thee, gezonde lunchbuffet op alle opleidingsdagen, lesmateriaal en examen
  • Eventueel kan er in 3 termijnen van elk € 775,- (excl. BTW) worden betaald (dan graag opmerking toevoegen op aanmeldformulier)
  • U kunt tot 42 dagen voor aanvang van de opleiding kosteloos annuleren (klik hier voor de algemene voorwaarden)