Masterclass: Metabool Syndroom

Cursus
donderdag 10 september 2020, 9u30

Metabool syndroom, ook wel insulineresistentiesyndroom genoemd, is geen ziekte, maar een complex van met elkaar samenhangende (metabole) risicofactoren voor diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Men spreekt van het metabool syndroom bij aanwezigheid van drie van de volgende vijf risicofactoren: abdominale obesitas (buikomvang), matig verhoogde bloeddruk, laag HDL-cholesterol, verhoogd glucose en verhoogde triglyceriden. In Nederland komt het voor bij 34% van de mannen boven de 30 jaar en 24% van de vrouwen boven de 30 jaar. Een wijdverspreid en veelvoorkomend probleem dus. Aangezien metabool syndroom een multifactoriële aandoening is, dient de behandeling ervan op verschillende pijlers te berusten.

Over de masterclass

Deze masterclass is bedoeld voor therapeuten en behandelaars die meer inzicht en begrip willen hebben over het ontstaan van het metabool syndroom. De essentie is te achterhalen hoe deelsystemen op verschillende niveaus samenwerken en elkaar beïnvloeden. Welke systemen functioneren niet meer goed en wat zijn goede manieren om het systeem weer te herstellen? Waar begint u met uw behandeling, welke voedingsadviezen geeft u en welke supplementen zijn passend? Hoe bouwt u de behandeling verder uit? En hoe past u de behandeling aan wanneer blijkt dat uw patiënt anders reageert op uw voedings- en suppletiebehandeling dan u had gehoopt?

Evert Berkelaar is in Gerona afgestudeerd met een onderzoek over de effecten van het paleodieet als behandeling van het Metabool Syndroom.

Lesinhoud

In deze masterclass zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Prevalentie en achtergrond metabool syndroom
  • Bloedvetten
  • Insulineresistentie
  • Mevalonate pathway
  • Voedingsadvies en orthomoleculaire behandeling van het metabool syndroom

Lesmateriaal

De masterclass wordt ondersteund met een uitgebreide slide syllabus en een reader.

Wat kunt u verwachten?

Deelnemers van deze masterclass hebben na het bijwonen ervan begrip over het ontstaan van het metabool syndroom en zijn op de hoogte van de orthomoleculaire behandeling van het metabool syndroom, op basis van de meest recente inzichten.

Voor wie bedoeld 

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die in de gezondheidszorg werken en die een duidelijke affiniteit hebben met orthomoleculaire geneeskunde en/of -voeding. Denk hierbij aan orthomoleculair werkende (huis)artsen, natuurartsen, natuurgeneeskundigen, (natuur)diëtisten, voedingskundigen, homeopaten, osteopaten, verpleegkundigen, acupuncturisten, TCM therapeuten, mesologen, fysiotherapeuten, etc.

Toegankelijk voor

Accreditatie

MBOG, KTNO (BATC, CAT, VBAG, LVNG) en NVKH geaccrediteerd. Voor meer informatie over accreditatie kunt u contact opnemen met info@sohf.nl

Docent(en): 

Financiëel

Kosten: 
€ 125.00
  • Exclusief BTW, € 151,25 inclusief BTW
  • Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en een gezond lunchbuffet