Masterclass: Keto-Detox
Cursus

We beschikken over een prachtig geavanceerd ontgiftingssysteem in ons lichaam. Het ontgiften, ofwel detoxen, doen we dan ook op dagelijkse basis. Soms is echter wat extra ondersteuning nodig door middel van een vastenkuur. Er zijn tal van mogelijkheden om deze detoxkuur uit te voeren, afhankelijk van het doel.

Keto-detox richt zich met name op het verminderen van vetweefsel. Dit gebeurt tijdens een korte kuur waarin door middel van laagcalorische en laag koolhydraat bevattende voeding de ketose wordt onderhouden. Belangrijk hierbij is het gericht ontgiften en afvoeren van de in het vetweefsel opgeslagen chemische load. Met name aan dit laatste ontbreekt het in de doorsnee op ketose gebaseerde ‘vastenkuren’.

Essentieel voor een succesvolle detox is goed te weten wat je doet en waarop je je aanpak baseert. Om een goede kuur samen te stellen dien je de chemische load in vetweefsel, de verrassende functies van de mitochondria, insulineresistentie en de essentie van ketose te begrijpen. Vervolgens worden de praktische stappen in keto-detox besproken, plus de noodzaak van specifieke supplementen. In de praktijk komt dit neer op meten en wegen, analyseren, een voedingsplan adviseren, observeren en begeleiden.

Deze masterclass is bedoeld voor therapeuten en behandelaars die meer verdieping willen van detoxificatie en vormt een vervolg op de 3-daagse cursus Orthomoleculair Specialist: Detox. De basisprincipes van toxische belasting, routes voor ontgiften en principes in detoxificatie, zoals behandeld in deze cursus en/of de lesdag over detoxificatie bij OET of OTV, worden hierbij als bekend beschouwd. Na deze masterclass ben je goed in staat om cliënten in je praktijk zo effectief mogelijk te begeleiden bij een keto-detox.

De docent van deze masterclass Anna Kruyswijk – van der Heijden richt zich, na jarenlang werkzaam te zijn geweest als arts in de integrale geneeskunde, nu op het verspreiden van de kennis op dit gebied. Zo geeft zij regelmatig scholingen en lezingen, is auteur van diverse boeken en artikelen, en is ze betrokken bij diverse beroepsverenigingen. Voor de Ortho Health Foundation geeft zij les op het gebied van detoxificatie.