Levend Bloed Analyse (4-daagse opleiding)

Cursus
donderdag 6 februari 2020, 9u30

Levend Bloed Analyse is een onderzoek dat bijzonder waardevol is bij de beoordeling van patiënten die lijden aan chronische ziekten, bacteriële problemen, infectiegevoelige kinderen, schimmelproblematiek, toxische belasting en meer. Met de LBA is ook het resultaat van de therapie goed te volgen. De Levend Bloed Analyse is voor de patiënten uiterst motiverend, daar ze zelf hun bloed rechtstreeks kunnen waarnemen via een monitor. De LBA kan niet vervangen worden door een ander bloedonderzoek, zelfs niet door een klassieke bloed analyse. Een goede opleiding voor LBA wordt door orthomoleculaire artsen en natuurgeneeskundige therapeuten zeer gewaardeerd, echter het is niet eenvoudig om iemand te vinden die met een goede achtergrond en veel ervaring in de LBA-diagnostiek ook nog eens een docent is.

De Ortho Health Foundation is de samenwerking aangegaan met Edwin Wiersma. Edwin is een gedreven persoon en zeer ervaringskundig in de LBA diagnostiek. Hij heeft de hele opleiding geschreven en zal u in vier dagen brengen op een volwaardig niveau zodat u zelfstandig de LBA kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk. 

Levend Bloed Analyse

De Levend Bloed Analyse (LBA) is een diagnostische onderzoeksmethode waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van verschillende elementen van het bloed. Er wordt gekeken naar de vorm en de activiteit van de bloedcellen. Levend Bloed Analyse vormt een interessante aanvulling op de klassieke bloedanalyse. De activiteit van de witte bloedcellen, de vorm van de rode bloedcellen, de aanwezigheid van andere partikels, eiwitstoringen en vrije radicaalactiviteit kunnen waargenomen worden. De afwijkingen in de vorm van bijvoorbeeld de witte bloedcellen of in de levendigheid van de cellen kunnen een aanwijzing geven naar de oorzaak van de klacht. Het is mogelijk om de verschillende bloedbestanddelen duidelijk van elkaar te onderscheiden zoals de rode en de witte bloedcellen, fibrinedraden en afvalstoffen. Het is een hele andere kijk op het bloed met veelal verassende uitkomsten. Wat een standaard bloedonderzoek niet laat zien, kan wel aan het licht komen bij een Levend Bloed Analyse. Door middel van één klein prikje en een druppel bloed kan het bloed worden geanalyseerd. LBA is een methode om vooral de kwaliteit van het bloed in levende toestand te bestuderen. Het is verbazingwekkend hoeveel verstoringen er te zien zijn. Deze verstoringen kunnen leiden tot allerlei klachten (bijv. vermoeidheid, darmproblemen). Doordat deze klachten bij een normaal (regulier) bloedonderzoek weinig of geen (kwantitatieve) afwijkingen vertonen, kan er aan de klachten niets gedaan worden. De Levend Bloed Analyse geeft goede informatie die nuttig is bij het opstellen van een behandelplan.

Over de opleiding

Tijdens deze opleiding krijgt men de theoretische informatie die nodig is voor:

 • Het met behulp van fase contrast en donkerveld microscopie kunnen uitvoeren van het morfologisch bloedonderzoek.
 • Het kunnen interpreteren van de waargenomen afwijkingen en de klinische betekenis daarvan.
 • Het kunnen inzetten van de juiste voedingsadviezen of voedingssupplementen.
 • Het kunnen interpreteren van een vrije radicale test (droogbloed analyse).

Verder worden er een aantal belangrijke onderwerpen behandeld zoals:

 • Protocol bloedafname
 • Geschiedenis LBA en Fasecontrast
 • Basiskennis hematologie
 • Benodigdheden in de praktijk
 • Leren denken als een LBA therapeut
 • B12, ijzer en foliumzuur deficiëntie en LBA parameters
 • Leverbelasting en LBA parameters
 • Ontsteking en LBA parameters
 • Infectie en LBA parameters
 • Essentiële vetzuren en LBA parameters
 • Immuunstatus en allergie met betrekking tot LBA parameters
 • Darmen en LBA parameters

De opleiding Levend Bloed Analyse bestaat uit 4 volle cursusdagen (2 aansluitende theoriedagen en 2 aansluitende praktijkdagen) met de nodige zelfstudie. De opleiding wordt bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8 personen) gegeven.

Bij een positief resultaat van uw gemaakte examen ontvangt u het diploma, alle andere deelnemers ontvangen bij 100% aanwezigheid het deelnamecertificaat.

Wat kunt u verwachten?

Deze opleiding is erop gericht om u op te leiden zelfstandig een LBA te doen. Dit betekent dat u aan het eind van de opleiding in staat bent om het bloed te analyseren op afwijkingen volgens de methode Levend Bloed Analyse. U bent in staat om de uitslag te interpreteren en de resultaten uit te leggen aan de cliënt.  Dat wil zeggen dat u aan het eind van de opleiding de kennis en de vaardigheden bezit die nodig zijn om iemands bloed te analyseren op afwijkingen volgens de methoden van Levend Bloed Analyse en de vrije radicalen test.

De opleidingsmap bevat alle theoretische informatie die nodig is. De praktijklessen zorgen voor de essentiële oefening van alle te verrichten handelingen. We zullen tijdens de opleiding gebruik maken van microscoop, camera en monitor om in de praktijk te oefenen tijdens de lesdagen. Desgewenst kan Edwin Wiersma ook adviseren bij de aanschaf van de gewenste microscoop.

Meerwaarde praktijk

Er zijn diverse redenen om deze opleiding te volgen als meerwaarde van de praktijk:

 • De cursus draagt enorm bij tot een grotere achtergrondkennis van de therapeut, maar kan ook een bijdrage betekenen in de toeloop van mensen die een onderzoek willen laten doen. Het bloedonderzoek kan apart berekend worden of deel uitmaken van een consult. De bijdrage die voor een LBA onderzoek wordt gevraagd varieert per praktijk. €80,- tot €100,- kan als gangbaar worden beschouwd, mede afhankelijk van de tijdsduur van de observatie.
 • Het monitoren van de resultaten geeft veel vertrouwen bij de cliënten.
 • Het geeft extra informatie bij klachten die moeilijker te definiëren vallen.
 • Het monitoren heeft een hoge educatieve waarde.

Over de LBA test

Met een microscoop worden een aantal aspecten van het bloed onderzocht zoals de witte bloedcellen, de vorm van de rode bloedcellen, en de bloedplaatjes. Op deze manier kunt u kijken naar het kwalitatieve aspect en naar de activiteit daarvan in het bloed. Als eerste wordt in het bloed gekeken naar de beweeglijkheid van de bloedcellen. Stromen de rode bloedlichaampjes vrijelijk rond en hoe is de souplesse. Kunnen ze zich makkelijk vervormen als ze bijvoorbeeld tussen twee andere cellen door willen. Het bloed kan daardoor op kwalitatieve aspecten beoordeeld worden, zoals de doorstroming, de afvalstoffen en eventueel aanwezige virussen, schimmels of allergieën, de vorm van de rode bloedlichaampjes (erythrocyten), de soepelheid van de celmembraan, de activiteit en het aantal granulocyten en lymfocyten, bloeddoor- stroming, verzuring, de mate van stress, inwendige milieuverstoring, membraan(in)stabiliteit, afweervermogen tegen ziekten en infecties, vrije radicalenschade, schimmelbelasting (o.a. candidabelasting).

Naast de LBA wordt er ook een Vrije Radicalentest (VR-test) gedaan. Daarbij wordt het bloed bekeken als het is opgedroogd. Uit deze bloeddruppel wordt informatie gehaald over de aantasting van het systeem door vrije radicalen en over de aanwezigheid van het aantal antioxidanten dat nodig is om de vrije radicaalbelasting te reduceren. Vrije radicalen zijn nl. agressieve moleculen of atomen. Het zijn giftige bijproducten van normale biochemische processen, die in te grote hoeveelheden worden geproduceerd onder invloed van o.a. (milieu)vervuiling, straling, alcohol, slechte voeding, etc. De vrije radicalen zijn oorzaak van schade in de cellen, weefsel en het hormonale systeem. Ze beïnvloeden ook diverse processen zoals de bloedstolling en spelen een rol bij het ontstaan van diverse auto-immuunziekten (bijv. reuma, allergieën). Het is, in tegenstelling tot het standaard bloedonderzoek, een kwalitatieve analyse van het bloed en een zeer gewaardeerde gezondheidsanalyse. Tekorten aan vitaminen, aminozuren en mineralen kunnen aan het licht komen.

Opbouw van de opleiding

De opleiding Levend Bloed Analyse beslaat 4 lesdagen.

Tijdens de eerste twee achtereenvolgende lesdagen leert u de theorie die nodig is om als Levend Bloed Analist te weten waarover wordt gesproken tijdens het uitvoeren van een analyse. Hoe de data te analyseren en interpreteren.

Na de theorie volgt een periode van twee weken waarin de lesstof bestudeerd kan worden om eventuele vragen te formuleren die tijdens het lezen niet helemaal helder voor u zijn. Na deze twee weken zullen er twee aaneengesloten praktijkdagen gepland staan. Tijdens deze dagen leert u de microscoop goed in te stellen en ermee te werken. Op dag twee is er ruimte om een eigen patiënt/casus in te brengen. Gelieve dit van tevoren aan te vragen, zodat het ingepland kan worden.

Na praktijkdag 2 wordt er de gelegenheid geboden om een theorie-examen af te leggen. Bij het behalen van een voldoende resultaat ontvangt u een diploma "Levend Bloed Analist". Het is niet verplicht om dit examen af te leggen. Wanneer er wordt besloten geen examen te doen ontvangt u een certificaat van deelname bij 100% aanwezigheid.

Studie belasting

Tussen de theorie en de praktijkdagen zijn er 2 weken om de theorie thuis te bestuderen. De extra studiebelasting wordt geschat op 12 uur.

Microscoop

Er zijn meerdere manieren om de belichting van de microscoop in te stellen. Dit zijn de helderveld, de fase contrast en de donkerveld microscopie. Donkerveld is een uitstekend middel om onopvallende details van het bloedbeeld te observeren. Tijdens de opleiding zal er gelegenheid worden geboden om de apparatuur aan te schaffen met daarin de verschillende en overzichtelijke mogelijkheden variërend van € 1.000,00 tot € 2.800,00. Uiteraard geheel vrijblijvend.

Lesmateriaal

De opleiding wordt ondersteund met een slide syllabus.

Certificering

Direct na de laatste twee praktijkdagen wordt u in de gelegenheid gesteld het examen te doen. Bij goed gevolg ontvangt u een diploma voor deze cursus.

Voor wie bedoeld

Orthomoleculaire en/of PNI therapeuten en artsen of andere therapeuten met een afgeronde opleiding in de natuurgeneeskunde. De opleiding is op HBO-niveau in de natuurgeneeskunde / orthomoleculaire geneeskunde.

Vooropleiding

HBO Medische Basiskennis (Cpion geaccrediteerd)

En afgeronde beroepsopleiding Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut®/arts of gelijkwaardig

Accreditatie

KTNO (BATC, CAT, VBAG, LVNG, NVST) en MBOG geaccrediteerd. Voor speciale accreditatieverzoeken kunt u contact opnemen met info@sohf.nl

Kanttekening

Bij deelname van minder dan 8 personen bestaat de mogelijkheid dat de cursus naar een andere datum wordt verplaatst. In dat geval wordt u daarvan tijdig in kennis gesteld.

Docent(en): 

Financiëel

Kosten: 
€ 775.00
 • Exclusief BTW, € 937,75 inclusief BTW
 • Inclusief koffie, thee, gezond lunchbuffet en lesmateriaal