Energetisch Morfologische Bloedtest (EMB)

Cursus
donderdag 5 november 2020, 9u30

Door onze bloedvaten stroomt het bloed dagelijks 7000 keer rond met een uiterst waardevolle lading. Zuurstof, voedingsbestanddelen en afvalstoffen vervoert het vasculaire systeem van orgaan tot orgaan, van cel naar cel. Het bloed bereikt elke afgelegen uithoek van ons lichaam, van onze teennagels tot onze haarwortels. Het bloed is niet alleen transportmiddel, maar ook temperatuurregelaar en middelpunt van ons afweersysteem. Bloedtesten in de reguliere zorg kunnen bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties aan het licht brengen. Uit het bloed kan echter meer informatie gehaald worden. Een geheel andere holistische benadering van een bloedonderzoek kan preklinische belastingen & energetische belastingen aantonen. Veel therapeuten willen een eenvoudige en voordelige methode om bloed individueel te beoordelen. Voor deze therapeuten is deze dagcursus over de EMB test een goede oplossing. De uitslag van de EMB test geeft de therapeut bijzonder veel waardevolle en bruikbare informatie over meridiaan- en pathologische verstoringen van het lichaam.

Reguliere bloedtest aangevuld met complementaire waardes

De EMB test is een testmethode waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht. Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende (klinisch) verhaal van de patiënt. Ook wordt gecontroleerd op een aantal complementaire waardes. Deze testmethode geeft een uitslag waarbij de bloedwaarden van rode en witte bloedcellen maar ook trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven. Verder geeft de testmethode inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en eventuele absolute tekorten.

De hiervoor beschreven testmethode als zodanig is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeksmethode hebben voor de geschoolde therapeut echter een meerwaarde voor zijn of haar praktijk. Deze onderzoeksmethode heeft namelijk zijn sporen verdiend door de resultaten bij patiënten na het door hen opvolgen van de (mede) o.b.v. de uitkomsten van de bloedtest gebaseerde adviezen. Wij horen terug van de aangesloten therapeuten dat ongeveer 80% van de patiënten verbetering opmerkt; patiënten herkennen zich ook vaak in de uitslag. De suppletie adviezen die worden gegeven zijn wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd, bijvoorbeeld een b12 supplement bij een b12 deficiëntie of ijzer tabletten bij een wat te lage ijzerstatus.

Over de cursus

Grondlegger van deze progressieve benadering is Edwin Wiersma. De uitslagen zijn zowel energetisch als morfologisch gevalideerd. Een eenvoudige prikpen en glaasjes zijn voldoende om de test uit te voeren. U leert hoe de test op een correcte manier uit te voeren en hoe u de testpakketjes kunt aanvragen. Er wordt praktisch op elkaar geoefend en u leert de uitslagen interpreteren, welke aan de hand van casussen worden besproken. Welke verstoringen van het lichaam kunnen wij aantonen met deze test?

 • Vrije radicaal belasting
 • Leverbelasting
 • Darmverstoring (gedifferentieerd naar mycotische & dysbiotische belasting)
 • Parasietbelasting
 • Adrenale Status
 • pH balans
 • B12-status
 • Vitaminenpanel
 • Mineralenpanel
 • Spoorelementenpanel
 • Toxische belastng
 • Virale belasting
 • Bacteriële belasting
 • Geopatische stress
 • Pancreasinsufficiëntie

Tevens worden de reguliere waardes gemeten en geanalyseerd:

 • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
 • Rode bloedcellen (erytrocyten)
 • Witte bloedcellen (leukocyten)
 • Hemoblobine (Hb)
 • Hematociet (Ht)
 • Mean Corpuscular Volume (MCV)
 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Voor wie bedoeld

Deze opleiding is bedoeld voor alle mensen die in de gezondheidszorg werken en beschikken over voldoende medische basiskennis. Denk hierbij aan orthomoleculair werkende therapeuten maar ook aan natuurgeneeskundigen, diëtisten, voetreflexologen, gewichtsconsulenten, osteopaten, (overgangs) verpleegkundigen, (electro) acupuncturisten, TCM’ers, mesologen, fysiotherapeuten, drogisten, apothekers, medisch specialisten, psychologen en psychotherapeuten en adviseurs zorgverzekeraars. De opleiding is op HBO niveau en een minimale medische basiskennis is wenselijk (niet verplicht).

Toegankelijk voor

 

Doel van de opleiding

Na deze cursus bent u in staat om op de juiste wijze bloed een druppeltje bloed af te nemen en op te sturen voor het laten uitvoeren van de test, daarnaast leert u de uitslagen te interpreteren. Een EMB-test maakt op grafische wijze inzichtelijk welke voedingstekorten, energetische verstoringen en belastingen ten grondslag liggen aan de klachten van de patiënt. De test is zowel energetisch als morfologisch gevalideerd.

Meerwaarde voor de praktijk

De therapeut krijgt de uitslag grafisch weergegeven met specifieke behandeladviezen, voedingsadviezen en suppletieadviezen. Uw cliënt kan hierdoor efficiënter en korter behandeld worden. De resultaten kunt u visualiseren. Het resultaat: therapie trouwheid en uw naamsbekendheid wordt vergroot.

Praktische informatie voor uitvoeren test

 1. U koopt de EMB testsets voor € 9,95 excl. 21% BTW: een set is compleet voor de gehele test, verdere materialen zijn niet nodig. Dit is exclusief de kosten voor het bijbehorende onderzoek. 
 2. U stuurt de testset op naar Praktijk Wiersma; dit stuurt u op in hetzelfde doosje als het testset. De testset wordt namelijk compleet met adressticker geleverd.
 3. Praktijk Wiersma maakt een Energetisch en Morfologische analyse, binnen ongeveer een week wordt de analyse en een behandeladvies naar u terug gestuurd. Voor de kosten van het laten uitvoeren van deze test kunt u contact opnemen via info@sohf.nl

Van een paar druppels bloed uit de vinger is het mogelijk om uitgebreide informatie te krijgen over de toestand van het lichaam. Na het indienen van een test ontvangt u een energetische en grafische weergave. U ontvangt een uitgebreid verslag met daarbij de adviezen, interpretatie en voorgestelde behandelprotocollen. Er is een mogelijkheid voor gratis telefonische feedback voor korte vragen. Voor langere gesprekken dan 4 minuten wordt € 18,00 in rekening gebracht.

Lesmateriaal

De opleiding wordt ondersteund met een slide syllabus.

Vooropleiding

Accreditatie

KTNO (BATC, CAT, VBAG, LVNG, NVST, VIV) geaccrediteerd. Voor meer informatie over accreditatie kunt u contact opnemen met info@sohf.nl

Financiëel

Kosten: 
€ 125.00
 • Exclusief BTW, € 151,25 inclusief BTW
 • Inclusief lesmateriaal, koffie, thee en een gezond lunchbuffet