ADHD, ADD en autisme: diagnostiek en integrale ondersteuning

Cursus
vrijdag 30 oktober 2020, 9u00
Logo OrthoKennis

Alex Leupen heeft veel ervaring met het ondersteunen van kinderen en volwassenen met ADHD, ADD en autisme Tijdens deze cursusdag zal hij de reguliere diagnostiek van ADHD, ADD en autisme bespreken. Aan de orde komt de classificatie van psychiatrische stoornissen met behulp van de DSM-V. Daarnaast wordt de reguliere farmacologie besproken van methylfenidaat en het gebruik van antipsychotica bij ernstig ontregelde autistische kinderen en jongeren. De relatie tussen neurofysiologie, pathofysiologie, voeding en de darm als tweede brein wordt uitgelegd. De integrale ondersteuning van ADHD, ADD en autisme met voeding en orthomoleculaire suppletie wordt uitgebreid besproken met veel casuïstiek uit de praktijk.

Deze cursusdag is bedoeld voor (beginnende) therapeuten en artsen die nog niet zoveel ervaring hebben met orthomoleculaire geneeskunde. Medische basiskennis wordt bekend verondersteld.

Na het volgen van deze lesdag krijgt u een certificaat per post toegestuurd.

Meer informatie: https://www.orthokennis.nl/clinics/autisme-add-adhd-2020

Tijdens deze cursusdag zal hij de reguliere diagnostiek van ADHD, ADD en autisme bespreken.