Zoom: Ayurvedic management of Post-COVID complications

Lezing

Gerelateerde sub-topics:

 

 1. Preventie - immuunversterkend - programma

 

 1. Immuniteit volgens Ayurveda en relevantie voor huidige gezondheidsondersteuning

 

 1. Pathologie van Covid-19 - ontdekken van bepaalde patronen; relatie tot mogelijke remedies

 

 1. Epidemieën: klassieke ayurveda leefstijl en voedingsrichtlijnen voor de moderne tijd

 

 1. Ayurveda & Post Covid-19 herstelprogramma's: hoe te revitaliseren na een infectie (verschillende scenario's, verschillende stadia van weefselschade na de ziekte) = hoofdtopic

 

 1. Ayurvedische antivirale en versterkende kruiden & remedies

  Covid-19 ofwel Corona heeft de gehele wereld geconfronteerd met acute en basale vraagstukken rondom gezondheid en immuniteit. De huidige crisis riep aanvankelijk veel beperkingen op, deels omdat het niet duidelijk was hoe het Corona-virus functioneert en de gezondheid aantast wanneer iemand ermee besmet is geraakt. Kunnen we een Covid-19 besmetting behandelen en genezen? Zijn we uitsluitend afhankelijk van een vaccin of zijn er ook andere behandelmogelijkheden?. En wat is de positie en wat is de reikwijdte van Ayurveda hierin?

   

 1. Inmiddels is het virus ‘geëvolueerd’ tot de nu rondwarende Omicron-variant. Die lijkt relatief milde effecten te hebben voor de meeste mensen. Echter, sommige mensen hebben ook na deze infectie een aantal langdurige, en dieper liggende klachten. Wat kan Ayurveda hier bijdragen, met name ook voor mensen die wel langdurige gezondheidsproblemen zijn blijven houden na een Covid infectie. En dan zijn er nog de vele duizenden mensen, die een post-Covid complex aan klachten hebben overgehouden aan een infectie met een eerdere variant. Ook daar de vraag: wat kan Ayurveda bijdragen aan een completer herstel?

   

  Uit het ayurvedische veld komen veel berichten die aangeven dat Ayurveda een belangrijke bijdrage aan deze gebieden kan leveren. Tegelijkertijd is het vaak niet duidelijk wat daarin prioriteit heeft, en hoe daarvoor adequate, individuele behandelingstrajecten te ontwikkelen. Daarom hebben wij Vd Alaknanda Rao gevraagd haar licht daarover te laten schijnen, en willen we dit haar vervolgens vooral praktisch laten maken voor de in Nederland werkende Ayurveda Practitioners.

  [achtergrond informatie]

   

  In een serie van Covid bijdragen, aangeboden bij Holisan:

   

  We hebben de problematiek rondom Covid-19 – de thema’s die daar voor een Ayurveda Practitioner uit voortvloeien – op de volgende wijze in beeld gebracht, en de bijdragen van lezing-gevers bij Holisan zijn daarop ook afgestemd:

   

   

  1) pre- en peri-Covid-19 vraagstukken: gezondheid en immuniteit ondersteunen

  2) directe Covid-19 vraagstukken: pathologische processen analyseren

  3) post Covid-19 vraagstukken: ondersteunen van herstel en revalidatie

   

   

  1) pre- en peri-Covid-19 vraagstukken:

  hoe kunnen we onze gezondheid en afweer goed ondersteunen in een tijd waarin we weten dat er extra bedreigingen zijn wat betreft besmetting met een (nieuw) virus. Ayurveda was al duizenden jaren geleden bekend met epidemieën, en had daar ook toen al instructies voor liggen. Deze raadgevingen zijn ook nu actueel:

  - volg met meer discipline dan normaal de dagelijkse routine en seizoensroutine, en eet eenvoudig, met zo min mogelijk verstoring van ieder van de drie doshas en een optimale zorg voor een goede agni (spijsvertering en metabolisme)

  - houdt keel-, neus-, en mondholten zo schoon mogelijk: het is het mogelijke nestelgebied van het virus

  - beperk angst en zorgen: doe aan goed stress management, en zorg ook dat je goed en voldoende slaapt

  - zorg voor goede (plantaardige) remedies die gezondheid en afweer extra kunnen ondersteunen, als voorzorg alsmede symptomatische bij bepaalde specifieke klachten

   

   

  2) directe Covid-19 vraagstukken:

  hoe verloopt een infectie met dit virus volgens de ayurvedische pathologische observaties? Ayurveda kent het concept van Adarshana Suskhma Krimi – onzichtbare, miniscule pathogenen. Hoe kijkt Ayurveda hier tegen aan: in het algemeen – en in geval van Covid-19; welke doshas zijn met name betrokken; welke dhatus en srotamsi worden mogelijkerwijze met name aangetast; wat voor soort ‘jvara’ (koortsziekte) is hier van toepassing? Allemaal belangrijke vragen om deze ziekte beter te begrijpen, en daarmee de context waarin de ziekte zich afspeelt – namelijk de patiënt – beter te kunnen behandelen. Deze zoektocht, analyse en evaluatie kan niet alleen de ayurvedische, maar ook de reguliere zorg van dienst zijn in het juist afstemmen van behandelingen, met name in geval van kritieke symptomen (en hun behandeling) bij bepaalde, blijkbaar meer kwetsbare, patiënten. Met als extra vraag: zijn antivirale kruiden relevant, en zo ja – welke en hoe?

   

   

  3) post Covid-19 vraagstukken:

  hoe kunnen een verminderde gezondheid en specifieke ‘rest-klachten’ na een Covid-19 infectie beter ondersteund en behandeld worden? Van veel van Covid-19 genezen patiënten is inmiddels bekend, dat zij met een scala aan zogenaamde ‘rest-klachten’ blijven zitten:

  - longbeschadigingen, verminderde longcapaciteit

  - algehele vermoeidheid en tekort aan energie

  - verlies aan spiermassa

  - neurologische aandoeningen

  - stress, trauma en slapeloosheid

  - enzovoorts

  Ayurveda heeft een specialiteitsgebied dat Rasayana heet: dat is bij uitstek geschikt om het body-mind systeem van een patiënt weer op krachten te brengen na ziekte. En ook om bepaalde weefsels en systemen in het lichaam daarbij te ‘targeten’ met zeer gerichte remedies en behandelingen.

  Geaccrediteerd door de KTNO onder nr. ....(... ECTS) (VBAG/BATC/LNVG)

  Let op: Neem contact op met je eigen vakvereniging om onze lezing(en) te laten erkennen door de KTNO.

  SRNO gecertificeerd.

  Datum: zaterdag 21 mei 2022
  Docent: Vd. Alaknanda Rao
  Prijs: € 95,-
  Tijden: 10:00 uur – 17:00 uur (indicatie)
  Locatie: Zoom - online